Babyprodukter som övervakas av Tullen är i allmänhet säkra

12.4.2019 8.00
Pressmeddelande

Vid Tullaboratoriet undersöktes totalt 111 produkter avsedda att användas som babykläder, bl.a. overaller, bodies, T-tröjor, byxor, koftor, tossor, vantar och mössor. Därtill undersökte Tullaboratoriet totalt 61 babyleksaker, t.ex. skallror, tuggleksaker och mjuka leksaker. Största delen av produkterna hade ursprung utanför EU, oftast i Kina. Fem procent av kläderna och tio procent av leksakerna underkändes eftersom de hade ett fel som orsakar hälsofara. Babyprodukterna ska uppfylla stränga krav som ställs av både nationell och europeisk lagstiftning.

Spädbarn är en känsligare konsumentgrupp än vuxna eftersom spädbarnens hud är tunnare än de vuxnas hud och släpper lättare igenom farliga föreningar från omgivningen. I fjol undersökte Tullaboratoriet olika kemikalier i babytextilier som kan leda till överkänslighet och orsaka allergiska symptom, såsom formaldehyd, nickel och sexvärdigt krom samt aromatiska aminer som frigörs som sönderfallsprodukter av vissa azofärgämnen som används vid färgning av tyg. En del av de aromatiska aminerna klassificeras som cancerframkallande föreningar. Också förpackningspåskrifter och säkerheten hos snören i babykläder granskades.

Formaldehyd testades i tyget på 104 klädesplagg och aromatiska aminer i tyget på tio klädesplagg. Nickelhalten i tryckknappar undersöktes i 27 klädesplagg och sexvärdigt krom i sju tossor av läder. Därtill fastställde laboratoriet säkerheten hos snörena på fyra byxor och granskade förpackningspåskrifterna på fem klädesprover.

Formaldehyd är en förening som irriterar hud, ögon och luftvägar. Den används vid tillverkning av textilier bl.a. för att göra dem skrynkelfria. Nickel är en tungmetall som kan orsaka kontaktallergi. Sexvärdiga kromföreningar som bildas när läder garvas är också starkt allergiframkallande ämnen. Också snoddar och snören i kläder kan orsaka fara. Snöret i huvan eller i fållen på en jacka kan t.ex. fastna i redskapen på en lekpark eller i ett fortskaffningsmedel i rörelse.

Vid undersökningen konstaterades att snörena i fyra byxor stred mot bestämmelserna, att ett par vantar innehöll för mycket formaldehyd och att för mycket nickel lossnade från tryckknapparna på en body. Importen och utsläppandet på marknaden av dessa produkter förbjöds. Fem anmärkningar gavs på grund av bristfälliga förpackningspåskrifter.  I de undersökta produkterna hittades inga aromatiska aminer och inget sexvärdigt krom.

Babyleksaker kan innebära risk

Babyleksaker är bl.a. skallror, pipleksaker, tuggleksaker, aktivitetsleksaker avsedda att hållas i handen och mjuka kramdjur. Också mjuka böcker och klossar med en yta av textil eller vinyl hör till babyleksaker, likaså leksaker som hänger i vaggor och barnvagnar samt gymnastikmattor och -bågar med hängande figurer eller färggranna delar som ett barn kan ta tag i när det ligger på rygg.

Vid Tullaboratoriet testas bland annat att det från leksaker inte lossnar små delar som kan hamna i munnen eller halsen på ett barn och orsaka kvävningsrisk eller andra farliga situationer. Säkerhetsstandarden för leksaker fastställer med vilka vrid-, drag-, fall- och slagtest lossnandet av små bitar från leksaker ska testas. Delarna i babyleksaker har också storlekskrav som kontrolleras med hjälp av testdelar. Babyleksaker genomgår också kemiska undersökningar: migration av vissa grundämnen, bestämning av mjukgörare (ftalater) i plast och formaldehyd i textiler.

Av de undersökta leksakerna konstaterades 61 leksaker till sina mekaniska egenskaper strida mot bestämmelserna, och importen och utsläppandet på marknaden av dem förbjöds. Från tre leksaker lossnade små bitar som kan innebära risk för kvävning, två leksaker hade ett för långt snöre som kan innebära risk för strypning. Från en gymnastikleksak för spädbarn lossnade en del som kan skada huden och ögonen. Till sina kemiska egenskaper uppfyllde alla leksaker kraven men fyra leksaker hade bristfälliga förpackningspåskrifter.

 

Pressmeddelande