Kundmeddelande 18.11.2016
Bilbeskattning på Åland fr.o.m. 1.1.2017

18.11.2016 16.12 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.39
Pressmeddelande

Bil- och punktbeskattningen flyttas från Tullen till Skatteförvaltningen den 1 januari 2017. Från och med detta datum sköts bilbeskattningen alltså inte längre av Tullen.

Införseln av ett fordon som kommer att registreras ska dock alltid anmälas till Tullen vid ankomst till Åland.

Mariehamns tull kommer även i fortsättningen att sköta följande uppgifter:

  • Mariehamns tull säljer fortfarande ÅF-brickor (förflyttningsskyltar).
  • Tullen uppbär fortfarande mervärdesskatt för fordon som importeras från EU eller tredje länder.
  • Tullen uppbär också moms för fordon som importeras från Fastlandsfinland till Åland eller från Åland till Fastlandsfinland.
  • Mariehamns tull uppbär moms för släpvagnar, hästsläp, mopeder, båtar osv. som importeras till Åland.
  • Tullen utfärdar tullintyg till företag som har skattegränsnummer och som betalar momsen på fordon som köpts från Finland i sin månatliga skattedeklaration.   

För att få sitt fordon registrerat behöver kunden först fullgöra sina skyldigheter mot Tullen och Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen uppbär bilskatten på importbilar. Bilskatteärendena och bilbeskattningen sköts i första hand med Skatteförvaltningens elektroniska tjänster. Ålands skattebyrå tar vid behov också emot bilskattedeklarationer på papper.

Omprövningar i bilskatteärenden sköts av Skatteförvaltningen fr.o.m. den 1 januari 2017, också i de fall där beslutet om den första beskattningen fattats av Tullen.  Från och med början av nästa år ska begäranden om omprövning i första hand lämnas till Skatteförvaltningen. I andra hand kan begärandena enligt den anvisning om ändringssökande som bifogats besluten också lämnas till Tullen varifrån de skickas vidare till Skatteförvaltningen för handläggning.

Kontaktuppgifter:

Mariehamns tull
Servicenummer: 0295 52333
Telefonväxel: 0295 5200

Skatteförvaltningen
Bilskatterådgivning, tfn 029 49 7151

Kundmeddelande