Samarbete mellan Tullen och representanter för Ålands näringsliv

15.6.2017 13.53 | Publicerad på svenska 15.6.2017 kl. 13.57
Pressmeddelande

Tullen har grundat en ny kundsamarbetsgrupp som behandlar ärenden gällande Åland

EU:s nya tullagstiftning som trädde i kraft i maj 2016 och de kommande ändringarna i arbetsfördelningen mellan Tullen och Skatteförvaltningen har gett upphov till ett behov av ett nytt samarbetsforum mellan Tullen och kunderna. De centrala målsättningarna för gruppen är att se till att ändringarna genomförs så smidigt som möjligt samt att utveckla nya handlingssätt och samarbetsmodeller tillsammans med representanter för Ålands näringsliv. Gruppen fungerar tills vidare fram till utgången av år 2018, varefter man fattar ett separat beslut om gruppens fortsättning.

Både regelbundna och skiftande deltagare på möten

Gruppen höll sitt första möte i Mariehamn den 6 juni 2017. Till permanenta kundmedlemmar i gruppen har kallats representanter för Ålands Näringsliv rf, Åland Post Ab, Transmar Ab och Mariehamns Parti Ab. Tullens representanter kommer från Mariehamns tull och Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen, till vilken representanterna från Tullens kundtjänster också hör. Beroende på vilka ämnen som är på dagordningen, kommer också representanter för andra företag att kallas till mötena.

Man kan också delta via kundsamarbetsnätverk

Man kan också delta i kundsamarbetet med Tullen via kundsamarbetsnätverk. Tullen har åtta kundsamarbetsnätverk, av vilka en uttryckligen är riktad till företag som är verksamma på Åland. Via samarbetsnätverken begär Tullen kommentarer om ärenden som bereds, samlar information om kundernas nya behov och ger aktuell information, bland annat kundsamarbetsgruppernas mötesprotokoll med bilagor som kan kommenteras.

Verksamheten är öppen för alla som anmält sig till nätverket, och korrespondensen mellan medlemmarna och Tullen är offentlig för alla som är med i nätverket. Kunderna kan anmäla sig till ett nätverk via dess sekreterare: Kundsamarbetsgruppernas sekreterare.

Kundmeddelande