Antalet grova narkotikabrott och avslöjade skattebedrägerier ökade – Tullen beslagtog över 1 700 kilo narkotika i fjol

6.3.2020 7.00 | Publicerad på svenska 6.3.2020 kl. 18.33
Pressmeddelande

År 2019 avslöjade Tullen nästan 7 800 tullbrott och beslagtog över 1 700 kilo narkotika. Samhällsnyttan av Tullens brottsbekämpning var år 2019 cirka 66 miljoner euro och samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet var nästan 33 miljoner euro.

År 2019 avslöjade Tullen sammanlagt 2 020 narkotikabrott, av vilka 389 var grova (år 2018: 281). Som en följd av Tullens beslag av Silkkitie-servern har uppskattningsvis 7 000 brottsfall avslöjats. En betydande del av dessa utreds som olika former av narkotika-, dopnings- och läkemedelsbrott.

Införseln av kokain, khat, marijuana och berusande läkemedel ökade

År 2019 beslagtog Tullen sammanlagt 1 714 kilo narkotika, vilket är över 700 kilo mer än under året innan. Denna ökning förklaras huvudsakligen med att mängderna khat och marijuana som beslagtogs ökade. Tullen beslagtog över 255 kilo marijuana (år 2018: 200 kilo), vilket är den största beslagtagna mängden på 13 år.

År 2019 beslagtog Tullen rekordmycket kokain, 32,9 kilo. Tullen beslagtog också över sju kilo heroin. Under tidigare år har de beslagtagna heroinmängderna varit en bråkdel av detta.

Metamfetamin och amfetamin beslagtogs år 2019 sammanlagt cirka 24 kilo, dvs. 22 kilo mindre än året innan. Enligt beslagsstatistiken och andra källor verkar det som om metamfetaminet minskat på den finska marknaden.

År 2019 beslagtog Tullen cirka 117 000 tabletter av berusande läkemedel. Ett Rivotril-beslag utgjorde cirka hälften av detta.

Tullens brottsbekämpning har stor samhällsinverkan

Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta var år 2019 cirka 66 miljoner euro (år 2018: 39 milj. euro). Största delen av detta bestod av undandragna skatter, cirka 24,2 miljoner euro. Enligt effektivitetsmätarna som används av bekämpningen av ekonomisk brottslighet var skadan som de undersökta brottsfallen medförde cirka 20 miljoner euro.

Antalet skattebedrägerier ökade

Antalet skattebedrägerier som undersökts av Tullen har ökat under de senaste åren och år 2019 var antalet det största på fem år. Tullen undersökte år 2019 sammanlagt 1 362 skattebedrägerier, när antalet året innan var 1 294. Antalet avslöjade grova

skattebedrägerier var 149, vilket även det är det högsta antalet på fem år. Fallen som klassades som grova skattebedrägerier hänförde sig huvudsakligen till illegal införsel av cigaretter, alkohol och snus.

Snus beslagtogs fortfarande mycket

År 2018 beslagtog Tullen rekordmycket snus, 6 744 kilo. År 2019 beslagtog Tullen knappa 5 000 kilo snus, vilket är över dubbelt mer än för några år sedan. Både försäljningen och smugglingen av snus har blivit professionellare i Finland.

År 2019 omhändertog Tullen i samband med brottsärenden 2,7 miljoner cigarretter. Antalet är detsamma som under föregående år.

År 2019 avslöjade Tullen 328 alkoholbrott, vilket är nästan detsamma som året innan (år 2018: 321). Alkohol omhändertogs cirka 9 700 liter vid resandeinförsel och 10 400 liter i frakttrafik. År 2019 överförde Tullen sammanlagt 323 294 liter alkohol till skattebedömning.

Pressmeddelande