Ändringar i Tullens telefonnummer våren 2014

13.2.2014 10.00
Pressmeddelande

Det sker ändringar i Tullens telefonnummer våren 2014. Tullen tar i bruk nya telefonnummer som en del av statens gemensamma telefonnummersystem. Numren börjar på 0295 och kommer att användas av Tullens kundtjänster. För samtal till dessa nummer debiteras lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift.

Av de nya numren är följande nummer redan i bruk:

- Tullrådgivning, privatkunder 0295 5201
- Tullrådgivning, företagskunder 0295 5202
- Bilskatterådgivning 0295 5203
- Tulldeklarering, privatkunder 0295 5206
- Tulldeklarering, företagskunder 0295 5207
- Tullens telefonväxel 0295 5200
- andra nya nummer som börjar på 0295 www.tulli.fi

Information om andra nya telefonnummer som tas i bruk under våren kommer att publiceras på Tullen webbplats www.tulli.fi.

Tullens tipstelefonnummer 0800 1 4600 ändras inte och det är fortfarande gratis att ringa till detta nummer. Numren till Tullens mobiltelefoner ändras inte heller. De gamla kundservicenumren tas stegvis ur bruk under våren 2014.

I bakgrunden till denna nummerreform ligger statsförvaltningens gemensamma lösning för telefonkommunikation. Reformen syftar till att erbjuda Tullens kunder enhetliga kundservicenummer för kontakter med Tullen.

Mera information:
Tuula Lähderinne, kommunikation, tfn 040 332 2167
Elise Lönnroth, kommunikation, tfn 040 332 1122

Pressmeddelande