Uppbörden av moms fr.o.m. 1.1.2018 då importören är ett utländskt företag

4.12.2017 10.43
Pressmeddelande

Tullens ITU-system granskar automatiskt vid valideringen av tulldeklarationen om importören, dvs. den i unionstullkodexen avsedda deklaranten eller vid indirekt ombudskap huvudmannen, är registrerad som mervärdesskatteskyldig i Finland. Granskningen görs på basis av FO-numret vid tulldeklarationens godkännandedatum. Vid direkt och indirekt ombudskap sker handläggningen enligt huvudmannens FO-nummer.

Utländska företag har alltid ett finskt FO-nummer när de har registrerat sig som mervärdesskatteskyldiga i Finland. När ett sådant företag angetts som importör i tulldeklarationen, är företaget skyldigt att på eget initiativ anmäla uppgifterna om importmoms till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration.

Importmomsen uppbärs av Tullen när man i tulldeklarationen som importör har angett ett utländskt företag och ett utländskt registreringsnummer.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande