Allt sämre skick hos tunga fordon inger oro vid östgränsen

9.4.2015 9.24
Pressmeddelande

Vaalimaa tull granskar i medeltal 250 tunga fordon varje månad. Resultaten från fordonsgranskningarna hittills i år bjuder på bister läsning.

I januari granskade Vaalimaa tull 212 tunga fordon. Av de granskade lastbilarna fick 73 % en reparationsorder, 31 % avvisades tillbaka till Ryssland och 20 % fick dessutom böter. I februari granskades 278 fordon, varav 70 % fick en reparationsorder, 34 % avvisades och 25 % fick böter utskrivna. Siffrorna för mars följer samma trend: 238 granskningar, 70 % fick en reparationsorder, 37 % avvisades och 22 % fick dessutom böter.

Bromsar i dåligt skick ofta orsaken

Den vanligaste orsaken till avvisning, böter eller reparationsorder var att bromsarna var i bristfälligt skick. Oftast hade ett och samma fordon flera brister, till exempel bromsar som är ineffektiva eller som drar snett eller en klar skillnad mellan bromskraften på olika axlar, oljeläckage i motorn, glapp i styrleder, trasig vindruta, blinkljus eller strålkastare som inte fungerar, last som inte är surrad eller är dåligt surrad. Dessutom avslöjade granskningarna förseelser mot bestämmelserna om kör- och vilotider samt fuskutrustning för färdskrivare.

-          Det ekonomiska läget i Ryssland börjar redan synas också i fordonens skick, berättar tullinspektör Jukka Nokka vid Vaalimaa tull.

-          Granskningarna leder ofta till att vi ger reparationsorder och avvisar fordonet tillbaka till Ryssland. Men reparationsorderna åtlyds inte alltid utan förarna försöker köra in i Finland på nytt utan att felen har reparerats. Fordonet stoppas dock igen vid gränsen och ges inte tillträde förrän reparationerna är gjorda, tillägger tullinspektör Jani Sironen vid Vaalimaa tull.

Fordon i dåligt skick synas noggrannast

Tullen utför kontroller av tunga fordons skick enligt samma modell som polisen och besiktningsmyndigheterna. Fordonet kontrolleras först okulärt i filen, medan de fordon som tas ut för en noggrannare kontroll undersöks vad gäller såväl tekniskt skick som surrning av eventuell last. Även förarens kondition samt iakttagandet av kör- och vilotider övervakas.

I januari-mars 2015 körde i genomsnitt 16 000 lastbilar i månaden genom Vaalimaa gränsövergångsställe. Avvisandet av fordon rör främst transportenheter från områden utanför EU och EES-området – i praktiken alltså ryska fordon. Fordon som anländer från EU och EES-området beordras vid behov till kontrollbesiktning vid närmaste besiktningsställe.

Merparten av fordonen som kontrollerades var ryska.

Mera information:

Tullinspektör Jukka Nokka, Vaalimaa tull, tfn 040 332 7991

Tullöverinspektör Antti Sassali, Vaalimaa tull, tfn 040 332 5227

Pressmeddelande