Alla Tullens närchefer ska i fortsättningen avlägga examen för arbete som teamledare – stöder ledningsstrategin

10.10.2017 9.15
Pressmeddelande

Alla nya närchefer vid Tullen ska från och med denna höst avlägga yrkesexamen för arbete som teamledare. Avläggandet av examen stöder Tullens strategi. Ett av strategins mål är att ledarskapet och chefsarbetet vid Tullen ska vara yrkesmässigt och inspirerande.

Yrkesexamen för arbete som teamledare, som hör till Finlands examenssystem, har kunnat avläggas sedan hösten 2015. 

- Vi märkte vid Tullen att vår egen chefsutbildning till stor del motsvarade den nya yrkesexamen för arbete som teamledare, bl.a. vad gäller målgrupp, kompetensmål och den förberedande utbildningens innehåll, berättar Terttu Lehti från Tullens utbildning.  

– Då väcktes tanken att Tullens chefsutbildning i framtiden kunde avläggas i examensform. Examen omfattar också sådana krav på yrkeskunnighet som våra chefer har önskat i sina enkätsvar. Stöd och utbildning har önskats särskilt i fråga om personledning och interaktionsfärdigheter samt ledning av verksamheten och ärenden gällande anställningsförhållanden.

Den som avlagt yrkesexamen för arbete som teamledare kan arbeta exempelvis som närmaste chef för en arbetsgrupp, ett team, en avdelning, en serviceenhet eller motsvarande eller som ledare för sin arbetsgrupp, och personen har goda färdigheter i arbetsintroduktion, kommunikation och utveckling av verksamheten.  

Utvecklandet av Tullens chefs- och ledarskapsarbete är en del av Tullens strategiarbete. Vid arbetet har man utnyttjat EU-tullförvaltningarnas gemensamma kompetenskarta där bl.a. ledarskapskompetenser har definierats. Man har också tagit i beaktande Världstullorganisationen WCO:s Picard-standarder, som gäller krav på strategiskt ledarskap, och resultaten från Tullens VMBaro-enkät för tillfredställelse i arbetet. 

Den 28 augusti 2017 godkände Tullens ledningsgrupp ett förslag framfört av projektgruppen för Tullens chefs- och ledarskapsutbildning om att alla nya närchefer vid Tullen i fortsättningen ska avlägga yrkesexamen för arbete som teamledare. Denna examen samt resultat- och utvecklingssamtalsutbildningen är i fortsättningen obligatoriska grundutbildningar i den helhet som Tullens chefs- och ledarskapsutbildning utgör. Personer som redan genomgått Tullens chefsutbildning kan också avlägga yrkesexamen för arbete som teamledare.

Den yrkesexamen för arbete som teamledare som snart inleds genomförs i samarbete mellan Östra Nylands läroavtalscenter, Edupoli och Tullen.

Pressmeddelande