Aino övervakar effektivt medförda matvaror

19.12.2018 8.00
Pressmeddelande

Tullens första mathund Aino har under ett halvår i tjänst redan upptäckt närmare 600 kilo förbjudna kött- och mjölkprodukter. Aino arbetat främst vid ryska gränsen. Nästa år börjar Tullen skola en kollega åt Aino som ska jobba vid Helsingfors-Vanda flygplats, och effektiviserar därmed bekämpningen av den afrikanska svinpesten.

Aino söker efter animaliska livsmedel som förs in av privatpersoner. Hunden övervakar att inga smittsamma djursjukdomar, såsom den afrikanska svinpesten, följer med mat som förs in till Finland från länder utanför EU.  

Från en skinksmörgås till 43 kilo rått kött

Aino känner lukten av kött och mjölk i alla former, förädlade och förpackade på olika sätt. Dagligen hittar den något smått och gott, till exempel ostsmörgåsar, köttpiroger och skinkpizzor. Under julen kommer folk för att vistas i stugor och för att hälsa på släktingar och då kan det hända att de för med sig delikatesser såsom kefir och specialostar från sitt eget land. 

Oftast för de med sig förmånligare färdiga rätter och billigare kött omedvetna om att passagerare inte får föra in några mjölk- och köttprodukter till Finland från länder utanför EU.

Medveten införsel av otillåtna livsmedel är ovanligare. Ainos största upptäckt på en och samma gång skedde redan i början av dess tjänstekarriär i juni.

-  Vi gick utomhus längs bilkön då Aino plötsligt fick bråttom till en bil, som stod cirka 50 meter bort, och tryckte nosen mot bilen. I dessa bärplockares bagage hittades 43 kilo rått svinkött, säger Ainos förare Seija Kontunen.

Köttet var till exempel invirat i en regnrock med förhoppningen att lukten inte skulle komma igenom textilmaterialet.  Men Ainos skarpa luktsinne sviker inte, tvärtom så överraskar det.

-  Till exempel en gång tryckte Aino målmedvetet nosen mot dörrspringan på en bil. Den kände lukten av en köttkonservburk i den stängda bilen, berättar Seija Kontunen.

Aino får en kollega för bekämpning av svinpesten

Som det ser ut nu är Ainos kollega färdig för tjänst sommaren 2020. Aino med kolleger är en del av en mer omfattande bekämpning av den afrikanska svinpesten. Den andra mathunden effektiverar i sin tur bekämpningsåtgärderna. 

-  För närvarande sprids den afrikanska svinpesten till exempel i Kina. Mathunden behöver utnyttjas mer effektivt också i flygtrafiken för bekämpning av sjukdomen, konstaterar bevakningsdirektör Mikko Grönberg.

 -  Utöver övervakningen informerar vi passagerarna. Tullen ser till att animaliska livsmedel som omhändertagits vid gränsövergången förstörs på ett säkert sätt. Genom övervakningen skyddar vi samhället från smittsamma sjukdomar och samtidigt främjar vi en lagenlig utrikeshandel, fortsätter Grönberg.

Pressmeddelande