Ägg med skal har inte importerats från Nederländerna till Finland

4.8.2017 14.00
Pressmeddelande

Enligt Tullens uppgifter har färska ägg med skal inte importerats från Nederländerna till Finland under år 2016 eller under januari-maj 2017.

Totalt uppgick importen av färska ägg med skal till ca 1,5 miljoner kg under år 2016 och till ca 320 000 kg under januari-maj i år. Under år 2016 och januari-maj 2017 har ägg främst importerats till Finland från Sverige, Litauen och Estland.

Vid sin övervakning och sina undersökningar av säkerheten hos importlivsmedel kommer Tullen att fästa särskild uppmärksamhet på eventuell förekomst av fipronil i livsmedel. Tullen fokuserar, utifrån riskbedömning, sin övervakning på livsmedel som innehåller ägg och den eventuella förekomsten av fipronil i dem kommer att undersökas. Tullen förfogar redan över analytik för bestämning av fipronil och vid Tullens undersökningar söker man rutinmässigt efter ämnet i bl.a. grönsaker, frukter och spannmål.

Tullen samarbetar med livsmedelssäkerhetsverket Evira vid övervakningen av livsmedel.

Pressmeddelande