30 år av genomlysning – Tullens första genomlysningsapparat till Tullmuseet

15.5.2015 9.00
Pressmeddelande

Tullmuseet, som idag den 15 maj 2015 inleder sin sommarsäsong, presenterar ett nytt utställningsföremål: Tullens första, 30 år gamla genomlysningsapparat. Därtill fortsätter utställningen om flygtrafikens och tullverksamhetens historia.

Genomlysningsapparaten som användes för granskning av postförsändelser togs först i bruk vid postsorteringscentralen i Böle, genom vilken största delen av landets postförsändelser gick. Orsaken till ibruktagandet var att det på 1970- och 1980-talet blev vanligare att smuggla narkotika i brev och paket. Genomlysningsapparaten sparade märkbart på Tullens resurser men den avlägsnade inte behovet av kunnig personal. Tolkningen av genomlysningsapparatens bilder krävde också specialkompetens.

Genomlysningsverksamheten har därefter utvecklats och på 1990-talet tog man vid Tullen i bruk en bilmonterad genomlysningsapparat för genomlysning av postpaket och bagage. Samtidigt ökade fordonstrafiken vid östgränsen och likaså risken för smuggling. Planeringen av en fast genomlysningsanläggning inleddes i mitten av 1990-talet och år 1999 färdigställdes Vaalimaa genomlysningsanläggning, som kunde granska fordon av alla storlekar.

På 2000-talet började Tullen använda genomlysningsbilar för granskningen av fordon. Med dessa bilar kan undersökningsobjekten i praktiken granskas var som helst; vid gränsen, i hamnen eller på landsvägen. I Nordsjö hamn finns också en specialenhet som genomlyser godståg. Idag har Tullen cirka sextio olika genomlysningsapparater.

 

Det är fritt inträde till Tullmuseet – välkommen på besök!

Öppettider: 15.5–31.8.2015 ti–sö kl. 12.30–17.30

Läge: Sveaborg, kurtinen Hamilton-Polhem

Sveaborgs karta

Tullmuseet

 

Tilläggsuppgifter

Om Tullmuseet: Janne Nokki, ansvarig för Tullmuseet, tfn 040 332 2774

Om Tullens genomlysningsverksamhet: Mikko Lyytikäinen, genomlysningskoordinator, tfn 040 332 7844

Pressmeddelande