Hoppa till innehåll

Allt ska förtullas – alla paket från länder utanför EU ska förtullas från och med juli 2021 

Beställer du varor från nätbutiker utanför Europeiska unionen, t.ex. från Kina, USA eller Storbritannien? Från och med den 1 juli 2021 ska alla paket från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt ska betalas för dem.

Grafisk bild av en man med en smarttelefon i handen. På blå bakgrund syns gula ikoner som symboliserar olika varor, och texten ”Alla e-handelsköp från länder utanför EU ska förtullas från och med 1.7” med vita bokstäver.

Vad förändras 1.7.?

Före juli 2021 gäller förtullning och mervärdesskatt sådana paket från länder utanför EU som är värda mer än 22 euro. Före juli kan det hända att du också måste förtulla ett paket vars värde är högst 22 euro, om Posten ber dig om förtullning separat i sin ankomstavi.

Mervärdesskattelagen ändras dock den 1 juli 2021. Därefter ska alla varor från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt betalas för dem. Mervärdesskatten är vanligtvis 24 procent av varans värde och transportkostnader. Förändringen gäller även Åland. Gåvorna ska som bekant förtullas redan före förändringen, och ingen moms behöver vanligtvis betalas för små gåvor.

Förändringen gäller alla varor som anländer till Finland från och med den 1 juli, även om du hade gjort beställningen före juli. Om du beställer en vara i juni och får den till Finland först i juli måste du förtulla paketet och betala mervärdesskatt på det. 

Med Tullräknaren kan du uppskatta hur mycket tullavgifter och mervärdesskatt du måste betala för dina inköp. Observera att Tullräknaren ger momsbeloppet noll euro för paket värda 0–22 euro fram till slutet av juni. Från och med den 1 juli beräknar Tullräknaren momsen också för paket värda 0–22 euro.

Allt ska förtullas – men av vem?

I fortsättningen är du i regel ansvarig för att de varor som du beställt från länder utanför EU förtullas och att moms betalas för dem. Men vem gör förtullningen? Det beror bl.a. på värdet på ditt inköp. Transportfirman skickar dig besked om de varor som ska förtullas.

Inköp med ett värde på högst 150 euro

Om nätbutiken debiterar momsen i samband med dina inköp, behöver du inte betala moms i samband med importen. En sådan nätbutik har registrerat sig i en IOSS-ordning, dvs. i EU:s gemensamma särskilda ordning för moms. Mera information om ordningen finns på Skatteförvaltningens webbplats. I detta fall kan Posten eller transportfirman också förtulla dina varor åt dig. Följ transportfirmors anvisningar.

Om nätbutiken inte debiterar momsen i samband med dina inköp, ska du själv sköta förtullningen och betalningen av momsen.

Inköp med ett värde på mer än 150 euro

Du ska själv sköta förtullningen och betalningen av momsen. 

Syftet med lagändringen är att skapa ett mer likvärdigt konkurrensläge för inhemska och andra EU-länders företag jämfört med näthandeln som sker utanför EU. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen (RP 18/2021) har godkänts av riksdagen.

Mera information om förändringen uppdateras på denna sida regelbundet.


Mer på denna webbplats


Läs mer


Meddelanden

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning