Hoppa till innehåll

Allt ska förtullas också på Åland – även små försändelser måste nu förtullas

Beställer du varor från nätbutiker i Finland, EU-länder eller länder utanför EU? Alla frakt- och postförsändelser som anländer till Åland ska nu förtullas och mervärdesskatt ska också betalas för dem.

Mot en mörkblå bakgrund syns bland annat vita ikoner som symboliserar olika varor och texten ”Tullens minneslista för Åland”.

Åland hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde. Därför har man varit tvungen att förtulla nästan alla försändelser som anlänt till Åland. Mervärdesskatt har också betalats för försändelserna. Försändelser värda högst 22 euro har utgjort ett undantag till detta.

Från och med juli 2021 har det varit obligatoriskt att också förtulla alla små försändelser som anländer till Åland från övriga Finland, andra EU-länder eller länder utanför EU och betala mervärdesskatt för dem. Ändringen beror på lagen gällande mervärdesskatt som ändrades 1.7.2021. Försändelser som anländer till Åland förtullas nästan enligt samma anvisningar som försändelser som anländer till Finland från länder utanför EU. Läs närmare anvisningar på sidan Allt ska förtullas.

Kontrollera om säljaren har ett skattegränsnummer

Förtullningen av försändelser till Åland avviker på några sätt från förtullningar till övriga Finland.

Om försändelsen anländer från övriga Finland: 

Om säljaren har ett skattegränsnummer, förtullar denne varan åt dig och momsen ingår i varans pris. När försändelsen anländer behöver du inte förtulla den och inte heller betala moms igen. Du får alltså försändelsen på samma sätt som tidigare.

Om säljaren inte har något skattegränsnummer, ska försändelsen förtullas och du ska betala momsen i samband med förtullningen. Detta måste göras även om momsen ingår i varans pris.

Lagändringen inverkar också på tidningsprenumerationer

Lagändringen inverkar också på prenumerationen av tidningar till Åland.

Om tidningen anländer från övriga Finland:

Om säljaren har ett skattegränsnummer, förtullar denne tidningen åt dig och momsen ingår i tidningens pris. När tidningen anländer behöver du inte förtulla den och inte heller betala moms igen. Tidningen kommer fram på samma sätt som tidigare.

Om säljaren inte har något skattegränsnummer, kan du bli tvungen att förtulla tidningen och betala momsen för den i samband med förtullningen. Detta måste göras även om momsen ingår i tidningens pris. Säljaren förtullar vanligtvis tidningar som hör till samma prenumerationsperiod åt dig, och momsen ingår i prenumerationsperiodens pris. Om säljaren inte förtullar prenumerationsperioden åt dig, kan du själv förtulla prenumerationsperiodens tidningar och betala momsen för dem på en gång. Medlems- och gratistidningar behöver inte förtullas.

Om tidningen anländer från ett område inom EU:

Tidningen ska förtullas och du ska betala momsen i samband med förtullningen. Du kan förtulla tidningar som hör till samma prenumerationsperiod och betala momsen för dem på en gång.

Om tidningen anländer från ett område utanför EU:

Varje nummer av tidningen ska förtullas separat. Du ska också betala momsen separat för varje nummer av tidningen. Om du emellertid har betalat momsen redan i samband med tidningsprenumerationen, kan företaget som skickar tidningen göra förtullningen åt dig.

Vad då för skattegränsnummer?

Om företaget har ett skattegränsnummer, ingår momsen alltid i priset på varorna som denne säljer. Skattegränsnummer används endast i handeln mellan Åland och övriga Finland.


Annanstans på denna webbplats


Meddelanden

Läs mer


Nyckelord Åland