Yrkesexamen inom tullbranschen är också en port till fortsatta studier

13.10.2014 9.59
Pressmeddelande

Yrkesexamen inom tullbranschen, som är en del av Finlands officiella utbildningssystem, är väl förankrad i arbetslivet. Det är fråga om en fristående examen, vilket betyder att den yrkesskicklighet som krävs i examensgrunderna påvisas tillförlitligt i autentiska arbetssituationer.

Den fristående examen arrangeras av Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO), medan Tullens utbildning ordnar den förberedande utbildningen för examen.

Yrkesexamen inom tullbranschen är avsedd för personer som arbetar vid Tullen, på olika företag med import eller export eller inom organisationer som följer eller ser till att bestämmelserna om utrikeshandel iakttas.

Två inriktningar

Yrkesexamen inom tullbranschen har två alternativa inriktningar: kompetensområdet för tulltjänster och kompetensområdet för tullkontrollverksamhet. För närvarande kan Tullens kunder utbilda sig inom kompetensområdet för tulltjänster, medan tullanställda kan välja mellan de två kompetensområdena.

Utbildningsstigen skräddarsys alltid enligt personens yrkeskompetens. Vid examenstillfällena påvisar personen att han eller hon kan utföra uppgifter som anknyter till tullverksamhet och iaktta de bestämmelser och föreskrifter som berör tullbranschen.

Examen kommer till nytta

Yrkesexamen inom tullbranschen höjer tullbranschens allmänna anseende, och möjligeten att avlägga examen ökar Tullens attraktivitet som arbetsgivare. Examensbetyget öppnar också vägen för fortsatta studier. Efter att ha avlagt grundskolan och denna yrkesexamen kan man söka till vilken yrkeshögskola eller vilket universitet som helst.

Den första gruppen utanför Tullen har avlagt yrkesexamen inom tullbranschen

Den första gruppen examinander som arbetar utanför Tullen blev klara med yrkesexamen inom tullbranschen den 1 oktober 2014. De fjorton proffsen inom utrikeshandel och spedition var nöjda med examen och den förberedande utbildningen. Enligt dem kommer de inhämtade kunskaperna väl till pass i det dagliga arbetet.

 

Mera information:

Utbildningschef Riitta Paalanen, tfn 040 332 3504

Tullöverinspektör Terttu Lehti, tfn 040 332 3518

Pressmeddelande