Hoppa till innehåll

Användning av blanketten för summarisk deklaration vid befordran av varor mellan tillfälliga lager upphör 30.6.2018

23.2.2018 8.00
Pressmeddelande

Varor ska fr.o.m. den 1 juli 2018 befordras (flyttas) mellan tillfälliga lager antingen genom transiteringsförfarande eller genom befordran mellan tillfälliga lager.

Hittills har Tullen tillåtit att containrar flyttas mellan tillfälliga lager med blanketten för summarisk deklaration (tullblankett 108r) Denna handlingsmodell har till exempel använts på logistikområdet i Nordsjö hamn.

Befordran av tillfälligt lagrade varor mellan olika lager kräver tillstånd som beviljas av Tullens tillståndscentral.  Om en innehavare av tillfälligt lager vill börja med befordran av tillfälligt lagrade varor fr.o.m. den 1 juli, ska tillståndsansökan och bilagorna vara Tillståndscentralen tillhanda senast den 30 april 2018. Tullen kan inte garantera att ansökningar som lämnats in efter detta datum hinner handläggas före den 30 juni 2018.

En anvisning för ansökan och befordran av tillfälligt lagrade varor finns på Tullens webbplats

Mera information: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Kundmeddelande