Hoppa till innehåll

Gemenskapens allmänna preferenssystem (GSP); fortsatt giltighetstid för förordningen

1.6.2011 9.15 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 14.52
Pressmeddelande

90/2011, RAS/LL

Den nu gällande GSP-förordningen (732/2008) tillämpas till slutet av år 2011. Systemet håller på att genomgå förändringar. Följande förordning hinner ändå inte träda i kraft i början av år 2012. Därför har tillämpningen av den nuvarande förordningen förlängts till den 31 december 2013 eller till det datum som fastställs i den kommande förordningen, beroende på vilket datum som infaller först.

Förlängningen av den nuvarande förordningen har genomförts genom förordning (EU) nr 512/2011 (EUT L 145, 31.5.2011, s.28-29). Den träder i kraft den 20 juni 2011.

Länder som redan beviljats rätt till den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (GSP+) behöver inte lämna in en ny ansökan om deltagande i denna ordning.

Ansökningstiderna för andra utvecklingsländer är följande:

Ansökan om att bli GSP+ -land Kommissionens tillkännagivande om tillträde till ordningen i EUT Tillämpningen av GSP+ -ordningen börjar
senast 31.10.2011 senast 15.12.2011 1.1.2012
senast 30.4.2013 senast 15.6.2013 1.7.2013

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor

TMD