Hoppa till innehåll

Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen har publicerats

4.3.2015 10.13
Pressmeddelande

21/2015, IOL

Kommissionen har publicerat ett meddelande (2015/C 76/01) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 76 av den 4 mars 2015. Meddalandet innehåller uppdaterade anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen.

TMD