Hoppa till innehåll

Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

10.6.2011 9.23
Pressmeddelande

96/2011, RAS/RAM

Kommissionen har publicerat de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 137 av den 6 maj 2011.

Publikationen omfattar och ersätter, i tillämpliga delar, de ändringar till förklarande anmärkningar som publicerats i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning fram till den 10 februari 2011 (EUT C 41, s.1). Ändringen av den 10 februari 2011 till förklarande anmärkningar publicerades i Tullstyrelsens meddelande nr 18/010/10.2.2011.

Europeiska unionens officiella tidningar publiceras på adressen: http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm.

TMD