Hoppa till innehåll

Kombinerade nomenklaturen (KN) 2018

31.10.2017 14.03 | Publicerad på svenska 31.10.2017 kl. 15.43
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN) för år 2018.

Nomenklaturen publicerades den 31 oktober 2017 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 282 som bilaga till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2017/1925. Nomenklaturen träder i kraft den 1 januari 2018.

Till följd av de ändringar i nomenklaturen som träder i kraft i början av 2018 kommer de bindande klassificeringsbesked som grundar sig på ändrade varukoder inte längre att gälla efter den 31 december 2017.

Om en innehavare av bindande klassificeringsbesked vill ha ett nytt besked ska den lämna in en skriftlig ansökan till Tullen.  Punkt 5 i ansökningsblanketten ska förses med det tidigare beskedets nummer. Ansökan ska skickas till adressen:

Tullen
Registratorskontoret
Semaforbron 12
00520 Helsingfors

Blanketten för ansökan om bindande klassificeringsbesked (677r), ifyllningsanvisningen och allmän information om bindande klassificeringsbesked finns på Tullens webbplats: Bindande klassificeringsbesked.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder