Hoppa till innehåll

Kombinerade nomenklaturen

31.10.2014 14.55
Pressmeddelande

109/2014, RAM

Kommissionen har publicerat Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN) för år 2015 i genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 312 av den 31 oktober 2014. Nomenklaturen träder i kraft den 1 januari 2015.

Till följd av de ändringar i nomenklaturen som träder i kraft i början av 2015 kommer de bindande klassificeringsbesked som grundat sig på ändrade varukoder inte längre att gälla efter den 31 december 2014.

Om innehavare av bindande klassificeringsbesked vill ha ett nytt besked ska de lämna in en skriftlig ansökan till Tullen. Punkt 4 i ansökningsblanketten ska förses med det tidigare beskedets referensnummer. Ansökan ska skickas till adressen:

Tullen
Registratorskontoret
PB 512
00101 Helsingfors


                                 

TMD