Hoppa till innehåll

En Webropol blankett i användning för anmälan om handel mellan Åland och Fastlandsfinland

28.12.2017 15.13
Pressmeddelande

Uppgifter som Tullen kräver vid ankomsten av varor från Fastlandsfinland till Åland och vid avgång av varor från Åland till Fastlandsfinland, dvs. uppgifter i anmälan om uppvisande vid införsel (anmälan om varans ankomst) kan uppges med en Webropol blankett. Blanketten finns under följande länk:

Med blanketten kan man samtidigt uppge export- och importdeklarationsuppgifter gällande varorna. Möjlighet att uppge en export- och importdeklaration gäller följande situationer:

  • varorna överlåts till fri omsättning och importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga
  • varorna överlåts till fri omsättning och importören är
    • en fysisk person till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning, eller
    • en juridisk person, som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga då skattebetalningsskyldigheten uppkommer och personen använder ett indirekt ombud som har skattegränsnummer hos Tullen.

Blanketten ska upprättas senast en timme innan varorna ankommer till eller avgår från Åland.

Mera information ges av Mariehamns tull, tfn 0295 52 333, e-post atp.skattegrans(at)tulli.fi

Kundmeddelande