Hoppa till innehåll

Kundservicen vid Nordsjö tull läggs ned 1.6.2019

3.5.2019 10.54
Pressmeddelande

Tullen lägger ned kundservicen vid Nordsjö tull den 1 juni 2019. I Nordsjö kan ärenden skötas genom elektroniska tjänster och alternativa sätt att sköta tullärenden. Omorganiseringen av kundservicen är ett led i Tullens digitalisering.

Huvuddelen av Tullens tjänster är elektroniska och största delen av kunderna använder dem. Resten av servicebehovet kan skötas på alternativa sätt och genom tidsbokningstjänsten vid specifika begränsade situationer. Tullens företagsrådgivning kan vid behov vägleda kunderna i de alternativa sätt som finns till förfogande.

Kundtjänsten lades ned vid 21 tullkontor

Bakom centraliseringen av kundtjänsten vid tullkontoren ligger ett projekt som påbörjades vid Tullen år 2014 där man granskat kundservicebehoven vid tullkontoren. Efter den 1 juni 2019 har Tullen i enlighet med projektplanen lagt ned kundservicen vid 21 tullkontor. Projektet avslutas nu med Nordsjö.

– I och med att projektet avslutas kan vi konstatera att kunderna i allmänhet har lyckats bra med att hitta de elektroniska tjänsterna och de alternativa sätten att sköta tullärenden. Därför vill jag tacka våra kunder för den flexibilitet de visat – utan den hade projektet inte lyckats, säger skatteuppbördschefen Sari Bjong.

Omorganiseringen av kundservicen är ett led i Tullens digitalisering

Tullens kundservice är nu tillgänglig nästan enbart via nätet, och för rådgivningens del även via telefontjänsten. Omkring 100 tullanställda har påverkats av ändringarna som projektet medfört, och de har tilldelats nya uppgifter. I Nordsjö omfattar ändringen åtta personer.

– Digitaliseringen av Tullen har inneburit att processer ska strömlinjeformas och tullklareringssystemet inklusive bakgrundssystem förnyas. Enbart den växande volymen i näthandeln förutsätter effektiva processer och stödsystem. När vi effektivt utnyttjar dataflöden gällande varor, påskyndar vi varutransporter från säljaren till kunden, säger kundrelations- och skatteuppbördsdirektören Tom Ferm.

Mera information

Tidsbokningstjänst
Sari Bjong, skatteuppbördschef, tfn 040 332 5063
Tom Ferm, kundrelations- och skatteuppbördsdirektör, tfn 040 332 2622

Pressmeddelande