Hoppa till innehåll

Vissa produkter med ursprung i Kambodja förlorar tillfälligt GSP-tullförmånerna fr.o.m. 12.8.2020

Utgivningsdatum 24.4.2020 15.53
Pressmeddelande

En del av GSP-tullförmånerna som beviljas produkter med ursprung i Kambodja upphävs tillfälligt fr.o.m. 12.8.2020. Sådana produkter är t.ex. vissa produkter av läder eller konstläder, vissa kläder och skodon.

Orsaken till upphävandet av tullförmåner är att Kambodja på ett allvarligt och systematiskt sätt har åsidosatt principerna i vissa internationella konventioner. Kommissionens förordning om ärendet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning L 127, 22.4.2020. Förordningen tillämpas tillfälligt fr.o.m. 12.8.2020 fram till dess att de skäl som låg till grund för upphävandet av tullförmåner inte längre föreligger.

De produkter som omfattas av upphävandet av förmåner klassificeras enligt följande nummer i Harmoniserade systemet (HS-nummer): 1212 93, 4201 00, 4202, 4203, 4205 00, 4206 00, 6103 41, 6103 43, 6103 49, 6105, 6107, 6109, 6115 10, 6115 21, 6115 22, 6115 29, 6115 95, 6115 96, 6115 99, 6203 41, 6203 43, 6203 49, 6205, 6207, 6211 32, 6211 33, 6211 39, 6211 42, 6211 43, 6211 49, 6212, 6403 19, 6403 20, 6403 40, 6403 51, 6403 59, 6403 91, 6403 99, 6405 och 6406.

Med undantag av HS-nummer 1212 93 förlorar de ovannämnda produkterna med ursprung i Kambodja tillfälligt alla GSP-tullförmåner. Produkter som klassificeras enligt HS-nummer 1212 93 förlorar tillfälligt bara de tilläggsförmåner som gäller de minst utvecklade förmånsländerna. Dessa produkter med ursprung i Kambodja får fortfarande GSP-tullförmånerna enligt den allmänna ordningen.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling