Hoppa till innehåll

Övergångstiden för begränsningarna vid skattefri resandeinförsel av tobaksprodukter från Estland och Litauen går ut 31.12.2009

30.12.2009 14.32
Pressmeddelande

208/2009, MT/KVR

När EU fick nya medlemsstater den 1 maj 2004, gavs de gamla medlemsstaterna möjlighet att under en s.k. övergångstid ha kvar de kvantitativa begränsningar som tillämpats på tobaksprodukter som resande för med sig från utlandet. År 2009 har den skattefria resandeinförseln av tobaksprodukter varit begränsad ännu från Estland och Litauen, men övergångstiden går ut också för dessa länders del den 31 december 2009. Fr.o.m. den 1 januari 2010 kan resande accisfritt för eget bruk föra med sig tobaksprodukter från Estland och Litauen utan kvantitativa begränsningar. Man ska dock komma ihåg att införseln av tobaksprodukter vars varningstexter avviker från det som föreskrivs i 7 b § (412/2009) i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976) omfattas av begränsningar.

TMD