Hoppa till innehåll

Skodon med ursprung i Vietnam; återinförande av slutgiltig antidumpningstull samt slutgiltigt uttag av preliminär tull på skodon som tillverkats av vissa exporterande tillverkare

16.9.2016 16.27
Pressmeddelande

82/2016, LL

Rättsakt: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/1647, publicerad den 14 september 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 245, sidorna 16–38. Förordningen trädde i kraft den 15 september 2016. Genom förordningen genomförs en dom av unionens domstol.

Genom förordningen har en slutgiltig antidumpningstull återinförts vid import av vissa skodon med ursprung i Vietnam som importerats till unionen under tillämpningsperioden för förordning (EG) nr 1472/2006 och genomförandeförordning (EU) nr 1294/2009 (7.10.2006–31.3.2011).

Förordning 2016/1647 gäller import av skodon med överdelar av läder eller konstläder som tillverkats av de exporterande tillverkare som förtecknas i bilaga II till förordningen. De berörda Taric-numren anges i bilaga I. Vissa typer av skodon som nämns i artikel 1 omfattas inte av den antidumpningstull som nu tas ut.

Den slutgiltiga antidumpningstullen, som tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, är 10 procent för de produkter som tillverkats av de exporterande tillverkare som förtecknas i bilaga II.

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen enligt förordning (EG) nr 553/2006 (EUT L 98, 6.4.2006) tas ut slutgiltigt.  Beloppen utöver den slutliga antidumpningstullen frisläpps. (Förordning 553/2006 trädde i kraft den 7 april 2006 och var i kraft sex månader.)

TMD