Hoppa till innehåll

VAtt ange exportförfarande som föregående förfarande i T- och TIR-transiteringsdeklarationer fr.o.m. 1.11.2009 – att avsluta exportförfarande och bekräfta varans fysiska utförsel

30.10.2009 13.08
Pressmeddelande

165/2009, JR

Genom detta cirkulär ersätts i cirkulär nr 94/010/2009 styckena under rubrikerna Föregående förfarande och Att ange föregående förfarande då man inte har något referensnummer för exportdeklarationen (MRN) från det elektroniska exportsystemet.

1. Huvudregel

Om förfarandet som föregår transiteringen är ett exportförfarande, ska exportdeklarationens referensnummer (MRN) anges som föregående förfarande i den elektroniska transiteringsdeklarationen. Det är dock möjligt att hela exportpartiet inte förs ut ur gemenskapens tullområde på en och samma gång. Då ska en uppgift om delning av exportpartiet anges i punkten för tilläggsuppgift om föregående förfarande. Oberoende av om exportpartiet förs ut i flera delar eller på en gång, ska någon av följande koder anges i punkten för tilläggsuppgift:
- 0 (noll) = delning, annat än det sista delningspartiet
- 1 = delning, sista delningspartiet
- 2 = ingen delning, täcker alla varor i exportdeklarationen

Därtill ska man i den elektroniska transiteringsdeklarationen på varupostnivå ange DG2, om förfarandekoden för den föregående exporten är 10, 21, 22, 23 eller 31. 

Exportförfarandet avslutas och varans fysiska utförsel bekräftas automatiskt via transiteringssystemet och det elektroniska exportsystemet skickar ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut till EDI-deklaranter och Katso-identifierade webbdeklaranter. Oidentifierade webbdeklaranter ska hämta det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet på tullkontoret.  

2. Undantagssituationer

Transitering från Finland av varor som hänförts till exportförfarandet i ett annat gemenskapsland, när det deklarerade utfartstullkontoret enligt exportdeklarationen är beläget någon annanstans än i Finland

Transiteringsdeklarationen och exportföljedokumentet (EAD) visas upp vid avgångstullkontoret för transiteringen och handläggaren vid tullkontoret begär den utländska elektroniska exportdeklarationens uppgifter genom att skicka en begäran om förhandsuppgifter till exportlandet. Tullen bekräftar utförseln och avslutar exportförfarandet, och meddelandet med utförselbekräftelsen sänds automatiskt från Tullens system till exportlandet. 

Reservförfarande vid driftavbrott i det elektroniska exportsystemet (ELEX)

Om exportdeklarationen har avgetts under reservförfarandet, anges det föregående förfarandet i den elektroniska transiteringsdeklarationen med koden 00 (föregående förfarande inte tillgängligt). Dessutom ska man ange referensnumret för den exportdeklaration som lämnats in under reservförfarandet.

Varans fysiska utförsel bekräftas och exportförfarandet avslutas så att exportdokumenten visas upp vid transiteringens avgångstullkontor som förser dokumenten med utförselstämpeln.

TMD