Hoppa till innehåll

Veterinärkontroller

3.4.2012 13.22 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 15.33
Pressmeddelande

50/2012, TE/JR

Tullstyrelsen

   Föreskrift

Dnr
50/010/12

   Datum
   3.4.2012

Författningsgrund
Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004, 22.1.2004 (EUT L 21, 28.1.2004)
Kommissionens förordning (EG) nr 282/2004, 18.2.2004 (EUT L 49, 19.2.2004)
Kommissionens beslut nr 2007/275/EG, 17.4.2007 (EUT L 116, 4.5.2007)

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikten och deklaranter

En ny importåtgärd 410 gällande veterinärkontroller har från och med den 1 april 2012 införts i databasen Taric.

Ärendet är infört i Taric-databasen på följande sätt:

Åtgärd
410 Veterinärkontroll

Certifikat (försäkran om överensstämmelse)
N853: Gemensam veterinärhandling vid införsel (CVED) enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 136/2004 för veterinärkontroller av produkter
C640: Gemensam veterinärhandling vid införsel (CVED) enligt kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 för veterinärkontroller av levande djur

Villkorskoder
B = Certifikat/licens/dokument ska uppvisas
Y = Övriga villkor

Negationskod
Y930: Varan är inte en sådan som avses i kommissionens beslut 275/2007. Import/export är tillåten efter kontroll.
Y931: Produkterna kan beviljas ett undantag enligt artikel 6.1 i kommissionens beslut 275/2007. Import/export är tillåten efter kontroll.

Varukoder som åtgärden gäller
(Obs! När åtgärden har integrerats på en högre nivå gäller den alla underlydande Taric-nummer.)

0101 00 00 00

1214 90 90 20

1905 90 60 00

3006 92 00 00

0102 00 00 00

1501 00 00 00

1905 90 90 00

3101 00 00 00

0103 00 00 00

1502 00 00 00

1905 90 90 00

3501 10 10 00

0104 10 00 00

1503 00 00 00

2004 10 91 00

3501 10 50 00

0104 20 00 00

1504 00 00 00

2004 10 99 00

3501 10 90 00

0105 00 00 00

1505 00 00 00

2004 90 10 00

3501 90 00 00

0106 00 00 00

1506 00 00 00

2004 90 30 00

3502 11 00 00

0201 00 00 00

1516 10 00 00

2004 90 50 00

3502 19 00 00

0202 00 00 00

1517 10 10 00

2004 90 98 00

3502 20 00 00

0203 00 00 00

1517 10 90 00

2005 00 00 00

3502 90 00 00

0204 00 00 00

1517 90 10 00

2103 90 90 00

3503 00 10 00

0205 00 00 00

1517 90 93 00

2104 00 00 00

3503 00 80 00

0206 00 00 00

1517 90 99 90

2104 00 00 00

3504 00 10 00

0207 00 00 00

1518 00 91 00

2105 00 10 00

3504 00 90 00

0208 00 00 00

1518 00 95 00

2105 00 91 00

3507 10 00 00

0209 00 00 00

1518 00 99 00

2105 00 99 00

3822 00 00 00

0210 00 00 00

1521 90 91 00

2106 10 00 00

3825 10 00 00

0301 00 00 00

1521 90 99 00

2106 10 00 00

3826 00 00 00

0302 00 00 00

1522 00 10 00

2106 90 92 00

3913 90 00 00

0303 00 00 00

1522 00 31 00

2106 90 92 00

3917 10 10 00

0304 00 00 00

1522 00 39 00

2106 90 98 00

4101 20 10 00

0305 00 00 00

1522 00 91 00

2106 90 98 00

4101 20 30 00

0306 00 00 00

1522 00 99 00

2202 90 91 00

4101 20 50 00

0307 00 00 00

1601 00 00 00

2202 90 95 00

4101 20 80 00

0308 00 00 00

1602 00 00 00

2202 90 99 00

4101 50 10 00

0401 00 00 00

1603 00 00 00

2301 00 00 00

4101 50 30 00

0402 00 00 00

1603 00 00 00

2309 10 00 00

4101 50 50 00

0403 00 00 00

1604 00 00 00

2309 90 10 00

4101 50 90 00

0404 00 00 00

1605 00 00 00

2309 90 31 00

4101 90 00 00

0405 00 00 00

1702 11 00 00

2309 90 33 00

4102 10 00 00

0406 00 00 00

1901 00 00 00

2309 90 35 00

4102 21 00 00

0407 00 00 00

1902 11 00 00

2309 90 39 00

4102 29 00 00

0408 00 00 00

1902 11 00 00

2309 90 41 00

4103 20 00 00

0409 00 00 00

1902 20 10 00

2309 90 43 00

4103 30 00 00

0410 00 00 00

1902 20 30 00

2309 90 49 00

4103 90 00 00

0502 10 00 00

1902 20 91 00

2309 90 51 00

4205 00 90 00

0504 00 00 00

1902 20 99 00

2309 90 53 00

4206 00 00 00

0505 00 00 00

1902 30 10 91

2309 90 59 00

4301 00 00 00

0506 00 00 00

1902 30 10 91

2309 90 70 00

4301 00 00 00

0507 00 00 00

1902 30 10 99

2309 90 96 00

5101 11 00 00

0508 00 00 10

1902 30 10 99

2835 25 00 00

5101 19 00 00

0508 00 00 20

1902 30 90 00

2835 26 00 00

5101 21 00 00

0510 00 00 10

1902 30 90 00

2932 99 00 00

5101 29 00 00

0510 00 00 20

1902 40 90 00

3001 20 90 00

5101 30 00 00

0511 10 00 00

1902 40 90 00

3001 90 91 00

5102 00 00 00

0511 91 00 00

1904 90 10 00

3001 90 98 00

5103 00 00 00

0511 99 10 00

1905 32 00 00

3002 10 10 00

6701 00 00 00

0511 99 31 00

1905 90 30 00

3002 10 91 00

9508 10 00 10

0511 99 39 00

1905 90 30 00

3002 10 99 00

9508 90 00 10

0511 99 85 00

1905 90 55 00

3002 90 30 00

9705 00 00 30

1212 99 95 10

1905 90 55 00

3002 90 50 10

1213 00 00 10

1905 90 60 00

3002 90 90 10

Uppgiften anges i EDI-meddelandet på följande sätt:

Certifikatet (gemensam veterinärhandling vid införsel enligt förordning (EG) nr 136/2004), anges med koden N853 i fältet för bilagda handlingar för varuposten.

eller

Certifikatet (gemensam veterinärhandling vid införsel enligt förordning (EG) nr 282/2004), anges med koden C640 i fältet för bilagda handlingar för varuposten.

Om varor som inte omfattas av restriktionen förs in anges en negationskod:

Y930: Varan är inte en sådan som avses i kommissionens beslut 275/2007. Import/export är tillåten efter kontroll. Uppgiften anges i fältet för tilläggsuppgifter om varuposten med koden XAN.

eller

Y931: Produkterna kan beviljas ett undantag enligt artikel 6.1 i kommissionens beslut 275/2007. Import/export är tillåten efter kontroll.

Uppgiften anges på SAD-blanketten på följande sätt:

Fält 44
Dokumentkoden N853 eller C640 anges.

Uppgiften anges i Webbimport på följande sätt:

Certifikatet (gemensam veterinärhandling vid införsel enligt förordning (EG) nr 136/2004), anges med koden N853 i fältet för bilagda handlingar för varuposten.

eller

Certifikatet (gemensam veterinärhandling vid införsel enligt förordning (EG) 282/2004), anges med koden C640 i fältet för bilagda handlingar för varuposten.

Om varor som inte omfattas av restriktionen förs in anges en negationskod:

Y930: De deklarerade varorna berörs inte av kommissionens beslut 275/2007. Uppgiften anges i fältet för tilläggsuppgifter om varuposten med koden XAN.

eller

Y 931: Produkterna kan beviljas ett undantag enligt artikel 6.1 i kommissionens beslut 275/2007. Import/export är tillåten efter kontroll.

Taric-villkorskoder och -tilläggskoder för restriktioner kan sökas i det avgiftsfria TARIC/DDS-söksystemet på adressen
>> Europeiska Kommissionen > Skatter och Tullunion > Databaser > TARIC

TMD