Hoppa till innehåll

Moms på import deklareras till Skatteförvaltningen – import i januari ska deklareras senast 12.3

2.3.2018 15.36
Pressmeddelande

Skatteförvaltningen informerar: Importörer som är i registret över momsskyldiga ska på eget initiativ deklarera momsen på import till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration. Momsdeklarationer som gäller import i januari ska lämnas in senast 12.3.2018.

Importörer som är i registret över momsskyldiga ska på eget initiativ deklarera momsen på import till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration. Momsdeklarationer som gäller import i januari ska lämnas in senast 12.3.2018.

Momsregistrerade importörer ska på eget initiativ räkna ut skattegrunden för import samt momsen som de ska betala. Skattegrunden och importmomsen deklareras och betalas till Skatteförvaltningen på samma sätt som annan moms. Om importörens skatteperiod är en månad ska momsen deklareras senast den 12 i den andra månaden efter skatteperioden. Med samma momsdeklaration deklareras både momsen som ska betalas och momsen som ska dras av. Deklarationen kan lämnas in i MinSkatt.

Importmomsen beräknas utifrån tullvärdet som anges i förtullningsbeslutet som Tullen har fastställt. Till förtullningsvärdet läggs bl.a. tull, fraktkostnader och andra poster som enligt mervärdesskattelagen anknyter till import. Den som är importör eller indirekt ombud ska själv räkna ut och deklarera momsens grund och belopp.

Alla importörer ska fortfarande lämna en tullanmälan till Tullen. Såsom tidigare har Tullen ansvaret för momsbeskattningen av andra än momsregistrerade kunder, till exempel momsbeskattningen för privatpersoners import.

Ytterligare information:

Kundmeddelande