Hoppa till innehåll

Webbseminarium: Vad ändras gällande tullklarering 2017–2020?

12.4.2017 14.00
Pressmeddelande

Tullen ordnar den 17 maj 2017 ett webbseminarium på finska som är öppet för alla företag.

Tullens förnyade tullagstiftning började tillämpas den 1 maj 2016, men en del av lagstiftningen kan inte tillämpas innan nya informationssystem har tagits i bruk. Unionens tullkodex har som mål att skapa en elektronisk verksamhetsmiljö, vilket betyder att både Tullens och företagens informationssystem kommer att genomgå stora ändringar åren 2017–2020.

Avsikten med webbseminariet är att belysa både ändringar som redan trätt i kraft och kommande ändringar. Seminariet är uppdelat i fem ämnesområden:

  • Vad ändras gällande tullklarering 2017–2020
  • REX, dvs. registrerad exportör av ursprungsprodukter
  • TORO, dvs. överföring av rättigheter och skyldigheter för slutanvändning
  • Ändringar gällande lagring
  • Ändringar gällande tillstånd

Anmälan till webbseminariet sker på förhand. För att kunna delta behöver du en internetuppkoppling och högtalarutrustning. En mer detaljerad tidtabell och anvisningar för anmälan finns på vår webbplats.

Webbseminariets finskspråkiga presentationsmaterial gällande ändringarna publiceras också på vår webbplats. Vi ber att deltagarna redan i förväg bekantar sig med materialet. Under webbseminariet kan man via chat-funktionen ställa frågor till Tullen gällande ämnena i materialet. Frågor kan också skickas till oss i förväg per e-post till adressen UCC(at)tulli.fi.  

Webbseminariet är gratis.

Mera information: Veijo Alatalo och Minna Gustafsson, våra e-postadresser har formen förnamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande