Hoppa till innehåll

Förvaltningen av tullkvoter för ryskt trä började

14.6.2012 15.53
Pressmeddelande

78/2012, RAS/MSR

Europeiska unionen och Ryssland har kommit överens om kvoter för rysk gran och furu (KN-nummer 4403 20 11, 4403 20 19, 4403 20 31 och 4403 20 39) inom vilka den exporttull som uppbärs av Ryssland är 13–15 procent. Kvoterna förvaltas av EU. De detaljerade tekniska förfaringssätt för förvaltningen av tullkvoterna som förhandlats fram av EU och Ryssland ingår i ett protokoll som publicerades den 29 februari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 57.

Kommissionens förordning (EG) nr 498/2012 om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen publicerades den 13 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 152. Förordningen trädde i kraft omedelbart.

Från förordningens ikraftträdande har importörer av ryskt trä 20 dagar på sig att ansöka om status som traditionell importör. Ansökningsanvisningar finns i cirkuläret av den 31 maj 2012 (TMD nr 71/010/12). Själva kvottillstånden kan man ansöka om först senare.

Ansökan riktas till Tullstyrelsens enhet för nomenklatur och tullförmåner och skickas till adressen Tullstyrelsen, PB 512, 00101 Helsingfors eller lämnas till Tullstyrelsens registratorskontor på adressen Vilhelmsbergsgatan 12 B, 00500 Helsingfors. Ansökan ska ha inkommit till Tullstyrelsens registratorskontor senast måndagen den 2 juli kl. 16.15.

Tullstyrelsen ger importörerna närmare anvisningar genast då kommissionen gett sina anvisningar gällande tillämpningen av förordningen.

Mera information:

Raimo Saarakkala, tfn 040 332 2647
e-post: raimo.saarakkala(at)tulli.fi

Minna Raitanen, tfn 040 332 2419
e-post: minna.raitanen(at)tulli.fi

TMD