Hoppa till innehåll

Andra delen av kvotperioden för ryskt trä började 1.8.2013

12.8.2013 12.58
Pressmeddelande

106/2013, MSR

Första delen av 2013 års kvotperiod gick ut den 31 juli och den andra började den 1 augusti. Under den första delen hade traditionella importörer och nya importörer separata kvoter. Under den andra delen ansöker båda grupperna om kvottilldelning i samma kvot.

Under den andra delen av kvotperioden beviljas varje importör högst 5 % av den återstående tullkvoten för varje produktgrupp (art.5 i kommissionens förordning nr 498/2012). För närvarande innebär maximimängden på 5 procent cirka 223 000 m3 i fråga om gran och cirka 133 000 m3 i fråga om furu. Det är inte möjligt att ange exakta mängder, eftersom de kommer att ändras t.ex. om kvotmängder återlämnas till kvoten.

Man kan följa kvotläget på kommissionens webbplats:
http://trade.ec.europa.eu/sigl/querywood.htm

Sökandena tilldelas en andel i kvoten (högst 5 procent) i den ordning som de lämnar in sin ansökan, tills kvoten utnyttjats fullt ut.

Kommissionen har överfört outnyttjade mängder från kvoten för kvotperioden 2012 till kvoten för kvotperioden 2013. Enligt protokollet mellan EU och Ryssland kan kommissionen överföra högst 7 procent av hela kvotmängden till följande års motsvarande kvot, om kommissionen underrättar de ryska myndigheterna därom.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


                                 

TMD