Hoppa till innehåll

Ansökan om kvottillstånd för ryskt trä av gran och furu för kvotperioden 2016

23.9.2015 9.32 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.07
Pressmeddelande

74/2015, MSR

Ansökningen av kvottillstånd för kvotperioden 2016 börjar den 1 oktober 2015. Kvottillstånd kan sökas av både traditionella och nya importörer.

Kommissionen bestämmer årligen importörernas status och kvottak på basis av importmängderna för de två föregående kvotperioderna.

Traditionella importörer är företag som på våren 2015 av kommissionen fått en status som traditionell importör och ett eget kvottak för kvotperioden 2016. De traditionella importörerna informerades om saken i maj. De övriga importörerna är nya importörer.

Den maximala kvotandel (kvottak) som är tillgänglig för varje traditionell importör är en säker andel reserverad för företaget. Trots det ska även traditionella importörer ansöka om kvottillstånd för att kunna utnyttja sin andel.

Varje ny importör beviljas högst 1,5 % av tullkvoten för varje produktgrupp (art.4.3 i kommissionens genomförandeförordning nr 498/2012).  

Kvoten för furu omfattar 3 645 900 m³, av vilket 1,5 procent utgör 54.688 m³ .
Kvoten för gran omfattar 5 960 600 m³, av vilket 1,5 procent utgör 89.409 m³.

Nya importörer kan ansöka om kvottillstånd så länge det finns plats i nya importörers kvot.  Det är också möjligt att nya importörers kvot utnyttjas fullt ut och sökanden blir helt utan kvottillstånd.   Kvotsituationen kan följas på kommissionen webbplats: http://trade.ec.europa.eu/sigl/querywood.htm

Beviljandet av kvottillstånd för kvotperioden 2015 upphör den 1 december 2015.

Statusarna och kvottaken för kvotperioden 2017 fastställs i april 2016 på basis av importmängderna för kvotperioderna 2014 och 2015.
 
Ansökan 859r (pdf) och ifyllningsanvisning (pdf)

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


                                 

TMD