Hoppa till innehåll

Farledsavgiftens priser per enhet och maximibelopp per fartygsanlöp stiger 1.1.2012

9.12.2011 8.46
Pressmeddelande

206/2011, Mbh/TNu

Riksdagen har antagit en lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift (1122/2005). 

Enligt den ändrade 6 § fastställs farledsavgiftens priser per enhet enligt lastfartygets och passagerarfartygets isklass på följande sätt:

Isklass

Lastfartyg
Pris per enhet
(euro)

Passagerarfartyg
Pris per enhet
(euro)

IA Super

1,277

0,860

IA

2,389

1,694

IB, IC

4,821

2,919

II, III

6,918

4,878

Priset per enhet för kryssningsfartyg är 1,045 euro, för höghastighetsfartyg 6,303 euro och för fartyg utan eget framdrivningsmaskineri 3,473 euro.

Enligt den ändrade 8 § är farledsavgiftens maximibelopp per fartygsanlöp högst 107 750 euro. Farledsavgiften för passagerarfartyg är dock högst 32 430 euro och för kryssningsfartyg högst 44 500 euro.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012.

Mera information: Tuula Nummela, tfn 040 332 2449.

TMD