Hoppa till innehåll

Varukodstjänsten Fintarics uppgifter i maskinläsbar form från och med 6.2.2019

Utgivningsdatum 6.2.2019 15.01
Pressmeddelande

Distributionstjänsten för Fintaric-uppgifter finns att tillgå via portalen Suomi.fi från och med den 6.2.2019. Distributionstjänsten innehåller varukodstjänstens uppgifter i maskinläsbar form, vilket betyder att uppgifterna kan föras direkt in i företagets egna system.

För att kunna använda Fintaric-distributionstjänsten måste man ansluta sig till Suomi.fi-serviceportalen och anmäla sig som användare av distributionstjänsten per e-post till edituki(at)tulli.fi. Ange kontaktinformation för företagets kontaktperson då du anmäler dig.

Tekniska beskrivningar för Fintaric-distributionstjänsten kan laddas ned på webbplatsen tulli.fi. Uppgifterna i distributionstjänsten är öppna för alla.

Edi-stödet vid Tullens elektroniska servicecentral fungerar som tekniskt stöd för Fintaric-distributionstjänsten. När man anmäler sig som användare av distributionstjänsten går edi-stödet igenom de tekniska uppgifterna med kunden mera noggrant. Man kan prenumerera på meddelanden om eventuella störningar i Fintaric-distributionstjänsten på webbplatsen tulli.fi (välj Varukodstjänsten Fintaric).

Tullen upphör med den nuvarande Edita-tjänsten enligt tidtabell som kommer att meddelas senare.

Mera information:
Kundprojektet UTK UTU: UCC(at)tulli.fi
Elektroniska servicecentralen: edituki(at)tulli.fi eller +358 295 521 001

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering