Hoppa till innehåll

Exportpriserna steg med över fyra procent
Varuexportens volym ökade med 2,4 procent år 2018

Utgivningsdatum 31.5.2019 9.48
Pressmeddelande

Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik ökade värdet av Finlands varuexport år 2018 med sju procent. Värdet på exporten uppgick till 63,7 miljarder euro. Värdet på importen ökade också med sju procent år 2018 och uppgick till 66,6 miljarder euro. År 2018 visade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,9 miljarder euro.

Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik ökade värdet av Finlands varuexport år 2018 med sju procent. Värdet på exporten uppgick till 63,7 miljarder euro. Värdeökningen berodde på att exportvolymen ökade och exportpriserna steg. Exportpriserna steg med 4,4 procent, och volymen på exporten ökade med 2,4 procent. Värdet på importen ökade också med sju procent år 2018 och uppgick till 66,6 miljarder euro. Importvolymen minskade med 0,9 procent men importpriserna steg med 8,1 procent. År 2017 ökade värdet på exporten med 15 procent och exportvolymen med 9,4 procent. Exportpriserna ökade då med 5,2 procent. Värdet på importen ökade med 14 procent, vilket berodde på att volymen ökade med 8,2 procent och priserna steg med 5,0 procent.

Underskottet i handelsbalansen minskade i fjol en aning jämfört med året innan. År 2018 visade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,9 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna var 1,8 miljarder euro. Handeln med länderna utanför EU visade däremot ett underskott på 1,1 miljarder euro. År 2017 låg underskottet på 2,8 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna var då två miljarder euro, medan handeln med länderna utanför EU då visade ett underskott på 0,7 miljarder euro. År 2016 uppgick underskottet i handelsbalansen endast till 3,1 miljarder euro, underskottet i handeln med EU-länderna var då 3,6 miljarder euro, medan handeln med länderna utanför EU då visade ett överskott på nästan 0,4 miljarder euro.

Exporten i nästan alla huvudindustrigrenar visade tillväxtsiffror år 2018 även om tillväxten var mer måttlig jämfört med året innan. Exporten av skogsindustriprodukter ökade med tio procent. Exporten av maskiner och apparater ökade med fem procent och exporten av  metallindustriprodukter ökade 12 procent. Värdet på exporten av oljeprodukter steg med 12 procent, medan exporten inom övrig kemisk industri ökade enbart fyra procent. Exporten av instrument och mätare ökade med tio procent. Exporten av transportmedel däremot sjönk, med fyra procent. Exporten av livsmedel minskade också med fyra procent.

Det totala värdet av importen av varor ökade med sju procent år 2018. Importen av investeringsvaror växte med fem procent. Importen av driv- och smörjmedel ökade 23 procent och importen av industrin insatsvaror med sju procent. Importen av transportmedel samt delar och tillbehör växte med 15 procent medan importen av livsmedel och drycker ökade enbart med en procent. Importen av konsumtionsvaror steg med två procent.

Värdet på exporten till EU-länderna ökade med sex procent år 2018. Exporten till euroområdet växte med fyra procent. Exporten till länderna utanför EU ökade med åtta procent. År 2017 ökade exporten till  EU-länderna med 17 procent och till länderna utanför EU med 13 procent. Importen från alla EU-länder steg med fem procent 2018 och 11 procent under föregående år. År 2016 låg EU-importen på samma nivå som året innan. Importen från länderna utanför EU ökade med en tiondedel 2018 medan den ökade 18 procent år 2017.  Året innan ökade importen från länderna utanför EU med två procent.

EU-ländernas andel av Finlands export minskade år 2018 en aning från föregående års 60 procent till 59,5 procent. Inom importen minskade EU-ländernas andel en smula från föregående års 60,7 procent till 59,6 procent. Andelarna i handeln med länderna utanför EU ändrades på motsvarande sätt. Under år 2018 var icke-EU-ländernas andel av exporten 40,5 procent och av importen 40,4 procent. Året innan utgjorde denna handel 39,3 procent av importen och 40,0 procent av exporten.

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tel. 040 332 1828
Kaarna, Anssi tel. 040 332 8153
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande