Hoppa till innehåll

Underskottet i handelsbalansen var klart större än året innan
Värdet på varuexporten steg med 19,4 procent år 2021

Utgivningsdatum 7.2.2022 9.00 | Publicerad på svenska 7.2.2022 kl. 9.01
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter ökade värdet på Finlands varuexport med 19,4 procent år 2021. Värdet på exporten uppgick till 68,6 miljarder euro. Värdet på importen steg med 21,5 procent jämfört med året innan. Värdet på varuimporten uppgick till drygt 72,6 miljarder euro.

Året innan, år 2020, minskade exporten med 11,7 procent och importen med 9,2 procent. År 2019 ökade exporten med 2,2 men importen sjönk med 1,1 procent.

Kvartalsvis presenterat började värdeförändringen för både import- och export öka blygsamt under det första kvartalet år 2021 efter minskningen föregående år. Exporten ökade med 4,4 procent och importen med 1,8 procent. Under det andra kvartalet växte exporten redan med 25,7 procent och under det tredje kvartalet med samma 25,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under det sista kvartalet ökade exporten med 22,4 procent. Värdet på importen växte under det andra kvartalet med 27,5 procent, men tillväxten avtog något under det tredje kvartalet och stannade vid 21,9 procent. Under årets sista kvartal ökade importens värde med 36,2 procent. Siffrorna för årets sista kvartal är preliminära uppgifter.

För exporten i december 2021 statistikfördes ett kryssningsfartyg med ett värde på något över 950 miljoner euro. För exporten registrerades under de två föregående år i december också kryssningsfartygsleveranser med ungefär lika stort värde. I december 2021 statistikfördes även ett kryssningsfartyg för importen med ett värde på drygt 200 miljoner euro. Prisökningen på importen av energiprodukter hade en betydande inverkan på den totala ökningen av varuimportens värde.

Underskottet i handelsbalansen ökade tydligt år 2021 jämfört med året innan. Handelsbalansen visade enligt preliminära uppgifter ett underskott på 4,1 miljarder euro år 2021. Underskottet i handeln med EU-länderna var 3,3 miljarder euro. Men i handeln med länderna utanför EU var underskott i handelsbalansen betydligt mindre, underskottet uppgick till 725 miljoner euro. År 2020 visade handelsbalansen ett underskott på 2,3 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna uppgick då till 4,2 miljarder euro medan handeln med länderna utanför EU visade ett överskott på 1,9 miljarder euro, båda åren räknade med EU27. År 2019 visade handelsbalansen ett underskott på 797 miljoner euro.

Exporten till EU-länderna ökade med 23,6 procent år 2021. Exporten till euroområdet växte med 25,6 procent. Exporten till länderna utanför EU ökade med 14,4 procent. Importen från EU-länderna steg med 18,4 procent och från andra länder med 26,1 procent. År 2020 minskade exporten till EU-länderna med 12,6 procent och exporten till länderna utanför EU med 10,5 procent. Importen från EU-länderna minskade mindre än exporten, med 6,9 procent. Importen från länderna utanför EU minskade samtidigt med 12,5 procent.

Detaljerade uppgifter om varuhandeln finns att tillgå för januari–november 2021. Tullen publicerar detaljerade lands- och varuuppgifter om utrikeshandeln med varor för hela året 2021 den 28 februari 2022. I alla huvudgrupper inom export enligt BEC-varuklassificeringen växte värdet på exporten i januari–november 2021 jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Värdet på exporten av investeringsvaror ökade med 6,1 procent under perioden januari–november och investeringsvarornas andel av den totala varuexporten var 24,4 procent. Värdet på exporten av industrins insatsvaror steg mest, med 27,8 procent, och dessa varors andel av varuexporten var 51,9 procent. Exporten av transportmedel och delar ökade med 26,7 procent och andelen var 9,2 procent. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel ökade med 17,7 procent och andelen av exporten var 6,7 procent. Exporten av konsumtionsvaror växte med 13,7 procent, men dess andel av exporten var bara 3,5 procent. Också exporten av livsmedel och drycker ökade något, med 0,8 procent, medan varugruppens andel av den totala varuexporten sjönk till 2,3 procent.

Inom importen steg värdet på handeln med driv- och smörjmedel mest i januari–november, med 45,7 procent jämfört med motsvarande period 2020. Denna varugrupps andel av den totala varuimporten steg till 12,6 procent. Värdet på importen av industrins insatsvaror ökade med 28,4 procent och andelen var 33,1 procent. Värdet på importen av investeringsvaror ökade med 11,2 procent och andelen av den totala importen var 20,4 procent. Importen av transportmedel, som hade en andel på 12,4 procent, ökade med 15,2 procent. Importen av konsumtionsvaror ökade under januari–november i fjol med 2,0 procent (andel 10,3 %) och importen av livsmedel och drycker med 1,9 procent (andel 6,1 %).

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi
Mediemeddelande Statistikmeddelande