Hoppa till innehåll

Underskottet i handelsbalansen rekordstort, 10,8 miljarder euro
Värdet på varuexporten steg 18,2 procent år 2022, exportvolymen minskade 5,2 procent

Utgivningsdatum 7.2.2023 9.00 | Publicerad på svenska 7.2.2023 kl. 9.06
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter ökade värdet av Finlands varuexport år 2022 med 18,2 procent. Exportvolymen minskade med 5,2 procent medan exportpriserna ökade med 24,2 procent. Värdet på exporten uppgick till 81,5 miljarder euro. Värdet på importen ökade med 26,5 procent jämfört med föregående år. Importvolymen växte med 0,7 procent och importpriserna steg med 24,9 procent. Värdet på importen uppgick till 92,3 miljarder euro.

Underskottet i handelsbalansen ökade år 2022 markant jämfört med åren innan. Handelsbalansen visade enligt preliminära uppgifter ett underskott på 10,8 miljarder euro år 2022. Underskottet i handeln med EU-länderna var 4,9 miljarder euro. I handeln med länderna utanför EU uppgick underskottet i handelsbalansen till 5,9 miljarder euro. År 2021 visade handelsbalansen ett underskott på 4,0 miljarder euro. Senast handelsbalansen visade ett överskott på årsnivå var år 2010.

För utrikeshandeln med varor var 2022 ett år av förändringar. Upptrappningen av priserna ökade också betydligt värdet på utrikeshandeln med varor. Volymen på exporten, räknat som glidande medeltal, vände nedåt redan i juli. Volymen på importen dalade också mot slutet av året. Prisökningen på energiprodukter inverkade mest på ökningen av värdet på importen och därmed på storleken av underskottet i handelsbalansen. Handeln med Ryssland avtog snabbt fr.o.m. mars. Det var särskilt importen som fort ersattes med import från andra länder. Rysslands andel av den totala varuimporten föll från 15,8 procent i januari till 2,6 procent i december. Av den totala varuexporten minskade Rysslands andel från 5,4 procent i januari till 2,7 procent i december.

Figur 1. Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor, indextal för import och export 2020-2022 månadsvis (2020=100). December 2022 har beräknats på basis av preliminär data.

Värdet på exporten till EU-länderna ökade långsammare än externhandeln

Exportens värde till EU-länderna ökade enligt preliminära uppgifter med 17,3 procent år 2022. Exportens värde till euroområdet växte med 13,8 procent. Exportens värde till länderna utanför EU ökade med 19,5 procent. Värdet på importen från EU-länderna steg med 19,7 procent, från euroländerna med 15,2 procent och från övriga länder med 35,9 procent.

Tabell 1. Nyckeltal för utrikeshandeln med varor år 2022, siffrorna för december är beräknade på basis av preliminär data

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi
Mediemeddelande Statistikmeddelande