Hoppa till innehåll

Underskottet i handelsbalansen var betydligt mindre än året innan
Värdet på varuexporten ökade med två procent 2019

Utgivningsdatum 10.2.2020 9.00
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter ökade värdet av Finlands varuexport år 2019 med två procent. Värdet på exporten uppgick till något över 64,9 miljarder euro. Värdet på varuimporten minskade däremot med en procent. Värdet på importen uppgick till 65,6 miljarder euro.

Året innan, 2018, växte både exporten och importen med sju procent. År 2017 ökade exporten med 15 procent och importen med 14 procent.

Underskottet i handelsbalansen minskade betydligt i fjol jämfört med året innan. Handelsbalansen visade enligt Tullens preliminära uppgifter ett underskott på 710 miljoner euro år 2019. Underskottet i handeln med EU-länderna minskade i fjol till knappt 1,2 miljarder euro medan handeln med länderna utanför EU visade ett överskott på 455 miljoner euro. År 2018 visade handelsbalansen ett underskott på 2,9 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länder uppgick till 1,8 miljarder euro och underskottet i handeln med länderna utanför EU till en miljard euro. År 2017 visade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,8 miljarder euro.

Exporten till EU-länderna ökade med två procent år 2019. Exporten till euroområdet växte med tre procent. Exporten till länderna utanför EU ökade också med två procent. Importen från EU-länderna låg på ungefär samma nivå som året innan. Importen från övriga länder minskade med tre procent. År 2018 växte exporten till EU-länderna med sex procent. Exporten till länderna utanför EU steg med åtta procent. Importen från EU-länderna ökade år 2018 mindre än exporten, med fem procent. Importen från länderna utanför EU växte samtidigt med nio procent.

I nästan alla huvudnäringsgrenar blev tillväxten för värdet på exporten långsammare eller vände nedåt i januari–november 2019 jämfört med motsvarande tidsperiod året innan, med undantag av exporten av transportmedel, elektrotekniska produkter och livsmedel. Exporten av skogsindustriprodukter sjönk med fem procent. Exporten av maskiner och apparater växte med två procent och exporten av transportmedel med sex procent i januari–november. Exporten av motorfordon ökade med fem procent och av övriga transportmedel 12 procent. I december inföll en fartygsleverans på 931 miljoner euro, vilket kommer att innebära en rejäl ökning i den totala exporten av transportmedel för hela året 2019. Exporten av metallindustriprodukter steg med två procent. Värdet på exporten av oljeprodukter växte också med två procent, men vad gäller den övriga kemiska industrin svängde exporten däremot nedåt med två procent. Tullen publicerar detaljerade lands- och varuuppgifter om utrikeshandeln för hela fjolåret den 28 februari 2020.

Värdet på varuimporten vände nedåt i januari–november 2019. Importen av såväl konsumtionsvaror som livsmedel växte med en procent i januari–november i fjol. Importen av transportmedel växte med åtta procent. Däremot minskade importen av produktionsförnödenheter för industrin med sex procent. Importen av investeringsvaror minskade med två procent och importen av bränsle och smörjmedel med fyra procent.

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Mediemeddelande Statistikmeddelande