Hoppa till innehåll

Underskottet i handelsbalansen något mindre än året innan
Värdet på varuexporten ökade med sju procent år 2018

Utgivningsdatum 7.2.2019 9.00
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter ökade värdet av Finlands varuexport år 2018 med sju procent. Värdet på exporten uppgick till något över 63,8 miljarder euro. Värdet på varuimporten växte också, med sex procent. Värdet på importen uppgick till nästan 66,5 miljarder euro.

År 2017 ökade exporten med 15 procent och importen med 14 procent. År 2016 minskade exporten med fyra procent, men importen växte med en procent.

Underskottet i handelsbalansen minskade en aning i fjol jämfört med året innan. Handelsbalansen visade enligt Tullens preliminära uppgifter ett underskott på drygt 2,6 miljarder euro år 2018. Underskottet i handeln med EU-länderna minskade i fjol till knappt 1,5 miljarder euro. Handeln med länderna utanför EU visade ett underskott på 1,1 miljarder euro år 2018. År 2017 visade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,8 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna var då två miljarder euro och i handeln med länderna utanför EU 711 miljoner euro. År 2016 visade handelsbalansen ett underskott på 3,1 miljarder euro. Handeln med länderna utanför EU visade då ett överskott på 434 miljoner euro, men EU-handeln visade ett underskott på 3,6 miljarder euro.

I nästan alla huvudnäringsgrenar blev tillväxten i exporten långsammare under januari–november 2018 jämfört med föregående års tillväxttal, utom inom exporten av skogsindustriprodukter. Den ökade med en tiondel. Exporten av maskiner och apparater växte med sex procent, men exporten av transportmedel sjönk med fyra procent på grund av att fartygsleveranserna var så många under referensåret 2017. Exporten av motorfordon växte med 16 procent. Exporten av produkter från metallindustrin ökade med över en tiondel. Värdet på exporten av oljeprodukter växte också i och med att exportpriserna steg. Exporten inom övrig kemisk industri ökade i makligare takt, utom exporten av läkemedel som minskade. Tullen publicerar detaljerade lands- och varuuppgifter om utrikeshandeln för hela fjolåret den 28 februari 2019.

Tillväxttakten i varuimporten blev också långsammare under januari–november 2018. Importen av transportmedel och livsmedel höll sig på samma nivå som under motsvarande period året innan. Importen av industrins insatsvaror samt investeringsvaror ökade något, medan värdet på importen av driv- och smörjmedel växte snabbt till följd av att priserna steg. Importen av konsumtionsvaror ökade en aning.

Exporten till EU-länderna ökade med sex procent år 2018. Exporten till euroområdet växte med fyra procent. Exporten till länderna utanför EU ökade med åtta procent. Importen från EU-länderna steg med fyra procent och från övriga länder med tio procent. År 2017 ökade exporten till EU-länderna med 17 procent, också exporten till länderna utanför EU växte, med 13 procent. Importen från EU-länderna växte år 2017 mindre än exporten, med 11 procent. Importen från länderna utanför EU ökade samtidigt med 18 procent.

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Mediemeddelande Statistikmeddelande