Hoppa till innehåll

Underskottet i handelsbalansen var klart större än året innan
Värdet på varuexporten minskade med 11,9 procent år 2020

Utgivningsdatum 8.2.2021 9.00
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet av Finlands varuexport år 2020 med 11,9 procent. Värdet på exporten var 57,3 miljarder euro. Värdet på importen minskade med 9,9 procent. Värdet på importen uppgick till 59,4 miljarder euro.

Föregående år, 2019, ökade exporten med 2,2 procent, men importen minskade med 1,1 procent. År 2018 ökade både exporten och importen med 6,6 procent.

Kvartalsvis sett minskade exporten mest under det andra kvartalet av år 2020, med 21,6 procent. Under det första kvartalet minskade exporten med 12,3, och under det tredje med 11,0 procent. Under årets sista kvartal minskade exporten med 2,5 procent. Under det första kvartalet minskade importen med 2,5 procent, under det andra med 20,7 procent och under det tredje med 9,8 procent. Under årets sista kvartal minskade importen med 6,1 procent. Siffrorna för årets sista kvartal är preliminära.

I december 2020 exporterades ett sjöfartyg för ett värde av drygt 950 miljoner euro. Även året innan i december exporterades ett sjöfartyg med ett värde som var nästan lika högt.

Underskottet i handelsbalansen ökade i fjol tydligt jämfört med året innan. Handelsbalansen visade år 2020 enligt preliminära uppgifter ett underskott på 2,0 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna ökade till 4,0 miljarder euro. Handeln med länderna utanför EU visade ett överskott i handelsbalansen. Överskottet låg på nästan 2,0 miljarder euro år 2020. År 2019 visade handelsbalansen ett underskott på nästan 0,8 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna uppgick då till 2,3 miljarder euro och överskottet i handeln med länderna utanför EU till 1,5 miljarder euro. Båda åren är beräknade med EU27. År 2018 visade handelsbalansen ett underskott på 2,9 miljarder euro.

Exporten till EU-länderna minskade med 12,8 procent år 2020. Exporten till euroområdet minskade med 13,6 procent. Exporten till länderna utanför EU minskade med 10,7 procent. Importen från EU-länderna var 7,5 procent lägre än ett år tidigare och importen från övriga länder sjönk med 13,1 procent. År 2019 ökade exporten till de nuvarande EU-länderna med 2,5 procent och exporten till länder utanför EU med 1,7 procent. Importen från EU-länderna växte år 2019 mindre än exporten, med 0,7 procent. Importen från länderna utanför EU minskade samtidigt med 3,5 procent.

Detaljerade uppgifter finns att tillgå för januari-november 2020. Exporten av investeringsvaror minskade med 7,0 procent under perioden januari-november och investeringsvarornas andel av den totala varuexporten var 27,5 procent. Exporten av industrins insatsvaror minskade med 14,0 procent och andelen av varuexporten var 48,5 procent. Exporten av transportmedel minskade med 25,2 procent och andelen var 8,7 procent. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel minskade mest, med 32,9 procent. Andelen av exporten sjönk till 6,8 procent. Exporten av konsumtionsvaror ökade däremot med 3,2 procent, men dess andel av exporten var bara 3,6 procent. Också exporten av livsmedel och drycker ökade, med 3,3 procent och varugruppens andel av den totala varuexporten var 2,8 procent. Tullen publicerar detaljerade lands- och varuuppgifter om utrikeshandeln med varor för hela fjolåret den 26 februari 2021.

Också i importen minskade handeln med driv- och smörjmedel mest, 37,4 procent under perioden januari-november 2020. Denna grupps andel av den totala varuimporten var 10,3 procent. Importen av produktionsförnödenheter för industrin minskade med 6,6 procent och andelen var 30,7 procent. Importen av investeringsvaror minskade med 4,6 procent och andelen av den totala importen var 21,8 procent. Importen av transportmedel hade en andel på 12,9 procent och hade minskade med 14 procent. Importen av konsumtionsvaror ökade under januari-november i fjol med 1,1 procent (andel 12,0 %), men importen av livsmedel och drycker minskade med 2,0 procent (andel 7,2 %).

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi
Mediemeddelande Statistikmeddelande