Hoppa till innehåll

Underskottet i handelsbalansen ökade markant
Värdet på exporten sjönk år 2016 med fyra procent

Utgivningsdatum 7.2.2017 9.00
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet av Finlands varuexport år 2016 med fyra procent. Värdet på exporten uppgick till 51,7 miljarder euro. Värdet på importen höll sig däremot nästan på samma nivå som året innan och var 54,6 miljarder euro. År 2015 minskade exporten också med fyra procent, men då sjönk importen med sex procent.

Underskottet i handelsbalansen ökade i fjol mycket jämfört med åren innan. År 2016 visade handelsbalansen enligt de preliminära uppgifterna ett underskott på 2,9 miljarder euro. Underskottet i handelsbalansen var det största sedan år 2011 då det var 3,7 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna växte i fjol till lite över 3,3 miljarder euro. Handeln med länderna utanför EU visade däremot ett överskott på 415 miljoner euro. År 2015 uppgick underskottet i handelsbalansen endast till 613 miljoner euro, underskottet i handeln med EU-länderna var då 2,3 miljarder euro, medan handeln med länderna utanför EU då visade ett överskott på 1,7 miljarder euro. År 2014 låg underskottet på nästan 1,8 miljarder euro. Underskottet i handeln med länderna utanför EU var då 70 miljoner euro och i EU-handeln 1,7 miljarder euro.

År 2016 var motigt för exporten i nästan alla huvudnäringsgrenar. Exporten av skogsindustriprodukter var nästan på föregående års nivå, men exporten av maskiner och apparater minskade. Av huvudnäringsgrenarna var det exporten av transportmedel som minskade mest, men exporten av metallindustriprodukter sjönk också kraftigt. Värdet på exporten av oljeprodukter steg däremot i maklig takt, men exporten inom övrig kemisk industri minskade. Exporten av instrument och mätare samt utrustning för mobilteknologis nätverk var livlig. Tullen publicerar detaljerade lands- och varuuppgifter om utrikeshandeln för hela fjolåret den 28 februari 2017.

Den totala importen stannade i fjol på samma nivå som året innan. Importen av investeringsvaror växte kraftigt år 2016. Mest växte importen av transportmedel. Importen av konsumtionsvaror ökade likaså. Importen av energiprodukter samt råmaterial och produktionsförnödenheter minskade däremot.

Exporten till EU-länderna minskade med fyra procent år 2016. Exporten till euroområdet minskade också med fyra procent. Exporten till länderna utanför EU minskade med fem procent. År 2015 minskade exporten till EU-länderna med en procent, medan exporten till länderna utanför EU minskade med åtta procent. Importen från alla EU-länder låg år 2016 på samma nivå som året innan. År 2015 växte EU-importen med en procent. Importen från länderna utanför EU ökade med en procent år 2016. Året innan minskade importen från länderna utanför EU med 15 procent.

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

Mediemeddelande Statistikmeddelande