Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter till tullkontor som övervakar lagrens operativa verksamhet

31.1.2018 15.14
Pressmeddelande

När det gäller tillstånd till tullagring och tillfällig lagring som omprövats enligt den nya lagstiftningen som trädde i kraft 2016 är det Tillståndscentralen som är den ”övervakande tullen”.

Lagrets operativa verksamhet övervakas av lagergranskningsgruppen inom det tullkontor som ligger närmast lagret eller en rörlig grupp. Lagerhavaren ska vara i kontakt med sin regionala grupp i frågor som gäller t.ex.

  • varu- eller lagergranskning
  • korrigering av lagrets bokföring
  • förstöring av oförtullade varor
  • andra situationer i verksamheten som kräver tullåtgärder.

Tillståndscentralens roll i förhållande till lagerhavarna förblir oförändrad.

Tullkontor som övervakar lagrens operativa verksamhet

Södra Finland
Helsingfors tulls rörliga lager- och förfarandegranskningsgrupp: [email protected]

Västra Finland
Rörliga gruppen i Satakunta:  LTP.Sat.Liikkuva(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Egentliga Finland:  LTP.LiikkuvaVarsinais-Suomi(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Birkaland: LTP.LiikkuvaPirkanmaa(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Österbotten : LTP.LiikkuvaPohjanmaa(at)tulli.fi

Norra Finland
Rörliga gruppen i Bottenviken (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland): Oulu.varastot(at)tulli.fi

Östra Finland
Lager- och förfarandegranskningsgruppen i Kotka (Kymmenedalen): kaakkois-suomen.varastotarkastus(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Kymmenedalen: kotka.liikkuvaryhma(at)tulli.fi
Vaalimaa tull: vaalimaatk(at)tulli.fi
Nuijamaa tull: nuijamaa.varastointi(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Savolax: ((Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, norra delen av Södra Karelen): ITP.Liikkuvasavok(at)tulli.fi                                  

Åland
Rörliga gruppen i Mariehamn: Mariehamnstull(at)tulli.fi

Kundmeddelande