Hoppa till innehåll

Övergång till reservförfarande vid T- och TIR-förfaranden

12.11.2009 13.34
Pressmeddelande

172/2009, JR/Hel

Med detta meddelande kompletteras Tullstyrelsens cirkulär 151/010/07 (TMD 152/2007) och 156/010/07 (TMD 158/2007) om övergång till reservsystemet vid transiteringsförfarandet. Det är möjligt att tillämpa reservförfarandet när Tullens eller kundens transiteringsprogram eller förbindelsen mellan kundens och Tullens transiteringsprogram inte kan hantera elektroniska deklarationer. Då beviljar Tullen på begäran tillstånd att tillämpa reservförfarandet.

Godkända aktörers begäran om övergång till reservförfarande vid T-transitering

Övergång till reservförfarandet kan endast ske med ett skriftligt tillstånd av Tullen som också kan skickas till kunden elektroniskt, t.ex. per e-post. Tillståndet beviljas i fråga om godkända avsändare eller mottagare av Tullens elektroniska förtullningscentral.

Begäran om övergång till reservförfarande ska skickas antingen:
- med en förenklad webblankett på adressen www.tulli.fi > På svenska > Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Transiteringsblanketter > Reservförfarande vid transitering (under Genvägar) eller
- per fax: 020 39 1116

Begäran som skickas per fax eller e-post ska innehålla följande uppgifter:
- Företagets namn
- FO-nummer:
- Namn på den person som gör begäran
- Orsak till övergången till reservförfarande
- Uppskattning av hur länge reservförfarandet kommer att vara

De aktörers begäran om övergång till reservförfarande som använder webbtransiteringsprogrammet

Kunder som använder webbtransiteringsprogrammet kan be om tillstånd att övergå till reservförfarandet hos den planerade avgångstullkontoret. Då beviljas tillståndet så att reservförfarandet påbörjas vid tullkontoret. Vid T-transiteringar kan man som transiteringsdeklaration under reservförfarandet använda antingen enhetsdokumentet (SAD-blankett) eller transiteringsföljedokumentet utan MRN-nummer och streckkod.

TIR-carnetinnehavares begäran om övergång till reservförfarande

Kunder som använder webbtransiteringsprogrammet eller EDI-deklarationer kan be om tillstånd att övergå till reservförfarandet hos den planerade avgångstullkontoret. Då beviljas tillståndet vid tullkontoret så att reservförfarandet påbörjas vid tullkontoret.

Reservförfarandet för TIR-förfarandet utgörs av TIR-carnet på papper. TIR-reservförfarandet inleds på kundens begäran, om kundens eget deklarationsprogram, webbtransiteringsprogrammet eller Tullens NCTS/TIR-program inte kan skicka, ta emot eller annars hantera TIR-deklarationer.

TMD