Hoppa till innehåll

Var med bland de första som inger sina tullagerdeklarationer elektroniskt

Utgivningsdatum 13.11.2018 13.00
Pressmeddelande

Deklarationerna för tullagring blir elektroniska under år 2019. Du kan inge deklarationer till Tullens nya tullklareringssystem antingen via en webbtjänst eller genom direkt meddelandedeklarering direkt från företagets eget system. I det första skedet kan endast företag som valts att delta i pilottestningen inge deklarationer elektroniskt.

Anmäl er med till pilottestningen om ert företag inger tullagerdeklarationer. Vi ber er anmäla er till pilottestningen av webbdeklareringen senast 30.11.2018 och pilottestningen av meddelandedeklareringen senast 21.12.2018. Skicka en fritt formulerad anmälan till oss per e-post till UCC(at)tulli.fi.

Enligt preliminära planer:

  • öppnas webbtjänsten för pilotföretag i februari 2019 och för alla företag i mars 2019
  • utförs testningen av meddelandedeklareringens pilotföretag och pilottestningen av produktionen under slutet av våren 2019.

Meddelandedeklareringen testas med direkta meddelandedeklaranter (företag som bygger och förmedlar meddelandena själv) och med företag som agerar som tjänsteleverantörer.

Pilotföretagen erbjuds företagsrådgivning innan den elektroniska deklareringen börjar, och de får också stöd under testningen och då produktionen inleds. Tullen väljer webbdeklareringens pilotföretag senast 21.12.2018 och meddelandedeklareringens pilotföretag under januari 2019. Tull+-kunder har företräde. Pilottestningen förutsätter att Tullen har omprövat företagets tullagertillstånd.

I december informerar vi närmare om tidtabellerna för elektronisk deklarering vid tullagring.

Mera information:

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering