Hoppa till innehåll

Tillverkar du tråd av rostfritt stål eller importerar du sådan tråd från Indien? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstullen.

19.2.2018 9.13 | Publicerad på svenska 19.2.2018 kl. 9.27
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan nu lämna en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen ska tas ut för indisk tråd av rostfritt stål.

Om ingen översyn inleds, kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien att vara den 9 november 2018. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99.

Ett tillkännagivande om detta finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 48, 9.2.2018. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar