Hoppa till innehåll

Tillverkar du rördelar av järn eller stål eller importerar du sådana från Ryssland eller Turkiet? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstullen

19.5.2017 11.01 | Publicerad på svenska 19.5.2017 kl. 11.54
Pressmeddelande

Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på ryska och turkiska rördelar av järn eller stål att upphöra att gälla den 30 januari 2018.

Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80 (Taric-nummer 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 och 7307 99 80 98).

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen för att kommissionen ska inleda en översyn av huruvida antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för dessa produkter. Tillkännagivandet finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 146, 11.5.2017. I tillkännagivandet anges kommissionens adress dit begäran kan skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar

tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar