Hoppa till innehåll

Tillverkar du cyklar (bl.a. Taric-nummer 8712 00 30 10) eller importerar du sådana från Kina? Tillverkare har nu möjlighet att lämna in en begäran om översyn till kommissionen.

6.9.2017 7.53 | Publicerad på svenska 6.9.2017 kl. 10.03
Pressmeddelande

Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på kinesiska cyklar att upphöra att gälla den 6 juni 2018.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8712 00 30 10, 8712 00 30 20, 8712 00 30 90, 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 och 8712 00 70 99. Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska inleda en översyn av huruvida antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för kinesiska cyklar.

Tillkännagivandet finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 294, 5.9.2017. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningarna och översynerna samt kommissionens adress dit kommentarerna kan lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar