Hoppa till innehåll

Preliminär antidumpningstull på indonesiskt mononatriumglutamat

21.8.2014 13.57
Pressmeddelande

87/2014, MSR

Genom kommissionens förordning (EU) nr 904/2014 har en preliminär antidumpningstull införts på import av mononatriumglutamat med ursprung i Indonesien. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2922 42 00 10.

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Företag

Preliminär antidumpningstull %

Taric-
tilläggsnr

PT. Cheil Jedang Indonesia

7,0

B961

PT. Miwon Indonesia

13,3

B962

Alla andra företag

28,4

B999

Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en faktura enligt bilagan nedan visas upp för tullmyndigheterna. Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen.

Förordningen publicerades den 21 augusti 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 246. Förordningen träder i kraft den 22 augusti 2014 och tillämpas i sex månader.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

Bilaga

På den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska det finnas en försäkran som undertecknats av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat fakturan, i följande format

  • Namn på och befattning för den tjänsteman vid enheten som utfärdat fakturan
  • Följande försäkran: ”Jag, undertecknad, intygar att de (volym) mononatriumglutamat som säljs på export till Europeiska unionen som denna faktura omfattar, tillverkades av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Indonesien. Jag bekräftar att informationen i denna faktura är fullständig och korrekt.”

Datum och namnteckning

TMD