Hoppa till innehåll

Mervärdesskattesatsen för tidningar och tidskrifter som prenumereras på i minst en månad stiger från 0 procent till 9 procent 1.1.2012

14.12.2011 8.50
Pressmeddelande

208/2011, JS/Mbh

Den nuvarande mervärdesskattesatsen på 0 procent för tidningar och tidskrifter som prenumereras på i minst en månad höjs till 9 procent. En lag om ändring av mervärdesskattelagen beträffande detta, nr 1202/2011, utfärdades den 2 december 2011.

Enligt 55 § i den nu gällande mervärdesskattelagen (1501/1993) är försäljning av tidningar och tidskrifter genom prenumeration för minst en månad skattefri. Också import av tidningar och tidskrifter som prenumereras på i minst en månad är skattefri enligt 94 § 1 mom. 6 punkten i mervärdesskattelagen. Lösnummersförsäljningen av tidningar och tidskrifter omfattas däremot av den allmänna skattesatsen på 23 procent.

Ändringen av mervärdesskattelagen genomfördes så att lagens 55 § upphävdes och lagens 85 a § och 94 § ändrades. Till 85 a § i mervärdesskattelagen fogades en ny punkt 8 om tidningar och tidskrifter som prenumereras på i minst en månad och i 94 § om skattefri import upphävdes hänvisningen till dessa.

Ändringen påverkar inte behandlingen av allmännyttiga samfunds medlemstidningar som är skattefria enligt 4 § i mervärdesskattelagen och 23 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

Den nya sänkta skattesatsen tillämpas också vid import till landskapet Åland från övriga Finland, från en annan medlemsstat eller från ett land utanför gemenskapen likaså som vid import av varor från landskapet Åland till övriga Finland.

Mervärdesbeskattningen av tidningar och tidskrifter som prenumereras på i minst en månad hör till Skatteförvaltningens behörighet (www.vero.fi) utom vad import av dem gäller.

Ändringarna i mervärdesskattelagen träder i kraft den 1 januari 2012.

Mera information: Merja Hallivuori, tfn 040 332 2683.

TMD