Hoppa till innehåll

Kundmeddelande 28.4.2016
Nya blanketter för ansökning av tillstånd har publicerats

28.4.2016 9.21
Pressmeddelande

Unionstullkodexen och dess tillämpningsföreskrifter börjar tillämpas i sin helhet den 1.5.2016. Detta har stor inverkan på tillståndsförvaltningen och tillståndsansökningsblanketterna.

Följande nya tillståndsansökningsblanketter och deras ifyllningsanvisningar har publicerats på Tullens webbplats:

  • ansökan om AEO-tillstånd nr 689r
  • ansökan om tillstånd till att använda ett särskilt förfarande annat än transitering nr 601r
  • ansökan om tillstånd till transport eller tillfällig lagring nr 1012r
  • ansökan om reguljär fartygslinje nr 1014r
  • ansökan om tillstånd till förenklingar nr 1010r
  • ansökan om tillstånd till samlad garanti eller anstånd med betalning 1015r

Blanketter

Mera information: lupakeskus(a)tulli.fi

Kundmeddelande